Study programmes / C-HE Horticultural Engineering / Colloquium III VIN
Course code:KOL3V
Course title in language of instruction:Kolokvium III VIN
Course title in Czech:Kolokvium III VIN
Course title in English:Colloquium III VIN
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 0/2
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction:Czech
Level of course:master
Semester:SS 2018/2019 - FH
Name of lecturer:doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. (instructor, supervisor)
Ing. Petra Mateiciucová, Ph.D., DiS. (examiner, instructor)
Prerequisites:none
 
Aims of the course:Course builds on and KOL1V KOL2V, students can improve their ability to work with specialized texts and to present the knowledge gained from the collective. The course also serves as a thesis seminar.
Course contents:
1.Creation and editing of scientific texts (allowance 0/36)
 
a.Statistical methods
b.Presentation

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-ability to comment on performance of others and to self-reflect
-ability to make decisions
-ability to solve problems
-ability to speak and write in mother tongue
-ability to work independently
-designing and managing projects
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to present a professional text
-Ability to professional communicate by spoken and written word
-Application skills of professional knowledge.
-Evaluation skills of branch data.
-Skills associated with the use and processing of information
-The ability to form specialized texts

Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Original seminar paper (10 pages) and an oral presentation.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     practice42 h
     consultation4 h
     public presentation (oral)3 h
Self-study
     preparation for regular assessment3 h
     preparation of presentation7 h
     report from excursion, tour, practical placement5 h
     writing of seminar paper20 h
Total84 h

Basic reading list
  • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 p. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 p. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
  • ČMEJRKOVÁ, S. -- DANEŠ, F. Jak napsat odborný text. 1st ed. Praha: Leda, 1999. 255 p. ISBN 80-85927-69-1.
  • SLANÝ, A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. 1st ed. Brno: MU, 1993. 64 p. ISBN 80-210-0727-3.
  • SYNEK, M. -- SEDLÁČKOVÁ, H. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 3rd ed. Praha: VŠE, 2002. 59 p. ISBN 80-245-0309-3.
Recommended reading list
  • Bábíková P. Role kvasinek při výrobě vína. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Bábíková P. Senzorické hodnocení vín. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Bábíková P. Využití bakterií ve vinařství - malolaktická fermentace. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.