Study programmes / C-HE Horticultural Engineering / Alternative Production in Horticulture
Course code:APZ
Course title in language of instruction:Alternativní produkce v zahradnictví
Course title in Czech:Alternativní produkce v zahradnictví
Course title in English:Alternative Production in Horticulture
Mode of completion and number of credits:Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 2/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:WS 2019/2020 - FH
Name of lecturer:Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. (supervisor)
prof. Dr. Ing. Boris Krška (examiner, lecturer)
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (examiner, lecturer)
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (examiner, lecturer)
doc. Ing. Kristina Petříková, CSc. (examiner, lecturer)
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (examiner, lecturer)
Prerequisites:(Colloquium I JRPZ and Colloquium II JRPZ) or (Colloquium I VIN)
 
Aims of the course:To introduce of students with the importance, legislation, and with the main technological theses of integrated and ecological production of vegetable, medicinal plants, spice plants, grape, fruit, also including the form of market.
Course contents:
1.Integrated production of vegetables. Legislation, directive, control. (allowance 3/0)
2.Principle of integrated growing, quality, market (allowance 2/0)
3.Ecological agriculture and his importance, opportunity for Czech Republic (allowance 2/0)
4.Legislative, guidelines, of the Union of Ecological agriculture (allowance 2/0)
5.Processing of soil, nutrition and fertilization, regulation of weed, irrigation (allowance 0/0)
6.Protection of vegetables, medicinal plants, spice plants grown by the ecological method growing (allowance 2/0)
7.Harvest, storage, adjustment and sale of vegetables, medicinal and spice plants from ecological production (allowance 2/0)
8.Integrated growing of fruit, legislative, direction SISPO, control. (allowance 3/0)
9.Ecological and extensive method growing of fruit (allowance 3/0)
10.Basic conditions ecological viticulture and enology in conditions Czech Republic and EU. (allowance 3/0)
11.Conditions of farming in viticulture and production of wine in conditions of integrated production (allowance 2/0)
12.International projects of research and development in area organic. viticulture and enology (allowance 2/0)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to analyse and synthesize
-ability to apply knowledge
-ability to organize and plan ahead
-capacity to learn
-general knowledge
-professional knowledge
-quality concept awareness
-science and research skills
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-improve capacity of interdisciplinary problem solving in the profession
-Knowledge of importance ecological and integrated production of horticultural product
-Knowledge of the principles of integrated and organic cultivation of horticultural products
-Skills to orient in problems of quality and sales of ecological and integrated production

Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:examination: 60 minutes written test, minimal requirement for passing 60 %
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
Self-study
     preparation for exam40 h
     preparation for regular assessment44 h
Total112 h

Basic reading list
 • ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. Ekologické zemědělství I. Praha: MŽP ČR a PRO-BIO, 2003. 280 p. ISBN 80-7212-274-6.
 • PADEL, S. -- NEUEBGURG, W. Ekologické zemědělství v praxi . Praha : FOA a MZe ČR , 1994. 474 p.
 • ŠKEŘÍK, J. -- DUKÁT, V. -- BRÁZDA, J. Problematika osiv a sadby v ekologickém zemědělství . Praha : ČZU, 2003.
 • BOČEK, S. Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech. 2009.
 • KREMLÁČKOVÁ, Š. -- SALAŠ, P. -- BOČEK, S. Ekologické pěstování jahodníku v podmínkách České republiky. Úroda. 2011. v. LIX, no. 10, p. 296--305. ISSN 0139-6013.
Recommended reading list
 • LACKO - BARTOŠOVÁ , M. Ekologické poľnohospodárstvo. Bratislava: EKO, 1995. 174 p.
 • LINDL, K. Biologischer Obstbau . Graz: Linzausgabe , 2002.
 • ROZSYPAL, R. Ekologické zemědělství v praxi. Ročenka ekolog. zem. (2). Praha: Agrospoj, 1999.
 • Jezdinský A. Média pro bezsubstrátové pěstování. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Vojtíšková J. Minisadba. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Vojtíšková J. Produkce generativně množené sadby. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.