Study programmes / C-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction / Dwelling Attics and Loft Conversion
Course code:OPPV
Course title in language of instruction:Obytná podkroví a půdní vestavby
Course title in Czech:Obytná podkroví a půdní vestavby
Course title in English:Dwelling Attics and Loft Conversion
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 1/2; part-time, 10/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:WS 2018/2019 - FFWT
Name of lecturer:Ing. Jitka Čechová (instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:State Bachelor Examination
 
Aims of the course:To familiarize students with a process when verifying loft conversion placing suitability and a garret repair for housing purposes under the concrete terms and with appropriate travaux préparatoires. To elucidate individual working procedures, appropriate regulations and standards, to inform about suitable furniture of rooms with sloping walls.
Course contents:
1.The suitability of loft conversion placing and a garret repair for housing purposes under the concrete terms. (allowance 1/0)
2.A technoeconomic questions about constraction of loft conversion placing, process layout of the rooms, engineering layout, normativ and law environment, ecological commitment. (allowance 2/6)
3.Process layout when constructing loft conversion placing in different types of a rafter. Load-bearing structures of traditional purlin rafters and present-day rafters. The choice of the roofing. (allowance 2/3)
4.The effect of the roof form and the frames on the layouts of rooms and room ordering, the mending of the rafter damaged components, the garret mudding up, tin and roofing work. (allowance 1/3)
5.The stairs requirements: the setting, the project and the choose of a suitable type including the material, handrailing, global illuminance. (allowance 1/2)
6.Ceiling construction under and above the garret rooms, balconies and roof terraces, quillons, water-proofing, thermal and acoustic insulation, the garret room floors, surface modifications, the apertures infilling etc. (allowance 1/2)
7.The sloping roof covering and their structure above the heating spaces. (allowance 1/0)
8.The technical instalment: healthtechnic, heating and ventilation, electro cross-connecting frames, lighting, conductors, etc. (allowance 1/0)
9.Room furniture in the garret and the woodworking accessories, additionally built garrets, the attics in the new buildings and the vacation properties. (allowance 1/3)
10.The examples of flats and rooms in a garret. (allowance 0/3)
11.The excursion to the building with the realized garret. (allowance 1/2)
12.Presentation of semester works (allowance 1/2)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-ability to communicate with professionals in different field of study
-ability to work independently
-professional knowledge

Specific competences:
 
-Adoption fundamentals architectural and constructive drafting terrestrial construction.
-Basic knowledge of the reconstruction of buildings and wooden constructions
-Familiarity with enactments and standards for execution of a building
-Student will be able to make a proposal solution of contructions of roofing, windows, doors and gateways, windows in roofs of building.
-The ability to select appropriate materials for the proposed construction

Type of course unit:optional
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:A problem elaboration of a new garret or a loft conversion placing into the existing garret with the evaluation of suitability of the suggested solution. Participation in exercises (80%). Lessons attendance.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture13 h12 h
     practice26 h0 h
     consultation10 h10 h
Self-study
     preparation for regular assessment5 h22 h
     writing of seminar paper30 h40 h
Total84 h84 h

Basic reading list
 • MĚŠŤAN, R. Obytná podkroví a půdní vestavby. 2nd ed. Praha: Sobotáles, 1995. 468 p. ISBN 80-85920-14-X.
 • MAHIEU, C. Úpravy půdních prostor. 1st ed. Čestlice: Rebo, 2008. 71 p. Moderní bydlení : design & tvorba. ISBN 978-80-255-0027-9.
 • JIŘÍK, F. Komíny. 4th ed. Praha: Grada, 2013. 128 p. Profi & hobby ;. ISBN 978-80-247-4567-1.
 • MIKŠ, L. et al. Údržba a rekonstrukce starších městských budov. 1st ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 294 p. ISBN 80-248-1137-5.
 • STRAKA, B. et al. Konstrukce šikmých střech. 1st ed. Praha: Grada, 2013. 230 p. Stavitel. ISBN 978-80-247-4205-2.
 • KADLECOVÁ, A. et al. Mansardové střechy obytných podkroví. 1st ed. Brno: ERA, 2008. 124 p. Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-113-7.
 • NUTSCH, W. Dřevěná schodiště. 1st ed. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. 114 p. ISBN 80-86706-01-X.
 • Stavební zákon a vyhlášky: technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 448 p. ÚZ ;. ISBN 978-80-7208-979-6.
Recommended reading list
 • NEFF, L. -- NEUFERT, P. Dobrý projekt – správná stavba: dům, byt, zahrada. Bratislava: Jaga, , 2005. ISBN 80-8076-022-5.
 • VAVERKA, J. -- CHYBÍK, J. -- MRLÍK, F. Stavební fyzika : Stavební tepelná technika. 2. 1st ed. Brno: VUTIUM, 2000. 420 p. ISBN 80-214-1649-1.
 • Rekonstrukce a úpravy interiéru: Jak udělat z obytných místností domov. Nápady, detaily, příklady. 1st ed. Praha: Ikar, 1997. 126 p. ISBN 80-7202-062-5.
 • SKRBEK, A. -- MENCL, M. Schodiště : určeno projektantům, techn. na stavbě a posl. vys. škol. 1st ed. Praha: SNTL, 1960. 295 p.
 • Půdní vestavby: Útulné podkrovní byty. Nápady. Detaily. Příklady. Ikar: Praha, 1995. 124 p. ISBN 80-85944-50-2.
 • Vestavba podkroví II. 1st ed. Praha: Grada, 1999. 113 p. ISBN 80-7169-567-X.
 • ŠUBRT, R. -- PETRTYL, Z. Moderní okna. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 135 p. ISBN 978-80-247-4286-1.
 • REMEŠ, J. et al. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2nd ed. Praha: Grada, 2014. 248 p. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9.
 • ZAHRADNÍČEK, V. -- HORÁK, P. Moderní dřevostavby. 2nd ed. Brno: Computer Press, 2011. 155 p. ISBN 978-80-251-3568-6.
 • BEINHAUER, P. Systémy štandardných detailov: konštrukčné detaily pre stavebné zámery s popisom částí stavebných konštrukcií a cenami. Bratislava: Eurostav, 2008. 367 p. ISBN 978-80-89228-11-9.