Study programmes / C-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction / Preservation of Monuments
Course code:PPDK
Course title in language of instruction:Památková péče o dřevěné konstrukce
Course title in Czech:Památková péče o dřevěné konstrukce
Course title in English:Preservation of Monuments
Mode of completion and number of credits:Exam (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester); part-time, 18/0/0 (h/h/days in semester)
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:SS 2019/2020 - FFWT
Name of lecturer:Ing. Jitka Čechová (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:State Bachelor Examination
 
Aims of the course:Familiarize with the legislation in the care of historical monuments , methodologies care of historical monuments for wooden constructions and How building-historical research.
Course contents:
1.The system of state monument care in the Czech Republic, basic concepts of monument care, organs of the organization of state monument care. (allowance 2/0)
2.A brief history of monument care in our country. Historical technologies, processes and materials. (allowance 2/0)
3.The Law on State Monument Care. Monument care in the Czech legal order. Selected international documents concerning the protection of monuments. (allowance 2/2)
4.Principles of monument care in a protected historical building fund. Administrative and technological progress in the protection and restoration of historical buildings. (allowance 0/2)
5.Specifics of preparing and financing the restoration, maintenance and operation of historical monuments, subsidy and sanction instruments to ensure the preservation of the heritage fund. Causes of damage to monuments. (allowance 2/0)
6.Pre-project preparation and project documentation in the process of care of historical monuments. Surveying and diagnostics of historical buildings. A complex inventorization of historical monuments. (allowance 0/4)
7.Monuments, protection of areal territories. Monuments in the international context. (allowance 2/0)
8.Technical, residential and economical buildings. Folk architecture, catalog of folk architecture in the archives and in the present. Sacral monuments. (allowance 2/4)
9.Evaluation of interventions to the historic building monuments from the aspect of protection and use of historical values. Examples of appropriate and inappropriate use and restoration of cultural monuments. Excursion. (allowance 4/4)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-ability to communicate with professionals in different field of study
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to estimate the historical value of construction
-Knowledge of basic legislative and normative concepts in construction practice
-Knowledge of historical wooden structures
-To get elementary knowledfes in the field of building servicing, protection of the monumental buildings and suitable technical laws and standarts.
-To get the feeling of responsibility to care about our historical haritage.

Type of course unit:required
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Credit, exam.
Credit - a condition for granting credit is elaboration of submited programs oriented to the discussed areas, accomplished test (70%) and participation in exercises (80%).
Exam - oral, 3 questions of the subject topics are given. The exam takes approx. 30 minutes.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture16 h9 h
     practice16 h9 h
     professional educational excursion10 h8 h
     consultation0 h14 h
Self-study
     preparation for exam30 h30 h
     preparation for regular testing20 h20 h
     preparation of presentation8 h10 h
     report from excursion, tour, practical placement5 h5 h
     writing of seminar paper35 h35 h
Total140 h140 h

Basic reading list
 • MENCL, V. Lidová architektura v Československu. 1st ed. Praha: Academia, 1980. 630 p.
 • Stavebně historický průzkum. 1st ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 121 p. ISBN 80-01-02498-9.
 • Svorník: sborník příspěvků ze 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 31.5.-3.6. 2005 v Poděbradech. Praha: Unicornis, 2006. 279 p. ISBN 80-86562-07-7.
 • KUČOVÁ, V. Principy péče o lidové stavby. Praha: Státní ústav památkové péče, 1999. 119 p. ISBN 80-86234-07-X.
 • GIRSA, V. et al. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. 1st ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 167 p. ISBN 80-01-02990-5.
 • ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. 1st ed. Praha: Argo, 2003. 395 p. ISBN 80-7203-548-7.
 • ŠKABRADA, J. -- VODĚRA, S. Vesnické stavby a jejich úprava. 1st ed. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1975. 253 p.
 • WONDRÁČEK, L. -- BLÁHA, J. -- ČECHOVÁ, J. Stavebně technický průzkum krovové konstrukce pomocí smyslových metod. In: Stavební ročenka 2008. Praha: JAGA, 2008. p. 44--46. ISBN 80-8076-051-9.
 • BLÁHA, J. -- DRDÁCKÝ, M. -- KLOIBER, M. Vybrané diagnostické metody používané na hodnocení dřevěných konstrukcí in situ. In Sborník konference Historické a současné dřevěné konstrukce. Česká zemědělská univerzita v Praze, FLE katedra staveb a územního plánování, 2007, p. 5--14. ISBN 978-80-213-1641-6.
 • VINAŘ, J. et al. Historické krovy: typologie, průzkum, opravy. 1st ed. Grada, 2010. 448 p. Stavitel. ISBN 978-80-247-3038-7.
 • Zákon o státní památkové péči: komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 1161 p. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-659-2.
Recommended reading list
 • HEROUT, J. Poznáváme a chráníme poklady minulosti. 1st ed. Šumperk: Vlastivědný ústav v Šumperku, 1966. 108 p.
 • HEROUT, J. Staletí kolem nás: Přehled stavebních slohů. 5th ed. Praha: Ladislav Horáček -Paseka, 2001. 358 p. ISBN 80-7185-389-5.
 • HRŮZA, J. Svět architektury. 2nd ed. Praha: Aventinum, 2003. 416 p. ISBN 80-7151-224-9.
 • SOLAŘ, M. -- SCHUBERT, A. -- LÁSKA, V. Péče o střechy historických budov. 2nd ed. Praha: Sprinter,spol. s r.o., 2003. 77 p. ISBN 80-86234-35-5.
 • KUČA, K. Atlas památek: Česká republika 1.díl. A/N. 1st ed. Praha: Baset, 2002. 752 p. ISBN 80-86223-41-8.
 • KUČA, K. Atlas památek: Česká republika 2.díl O/Ž. 1st ed. Praha: Baset, 2002. 1403 p. ISBN 80-86223-42-6.