Study programmes / C-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction / Building Reconstruction Focused on Timber Structures
Course code:DKREK
Course title in language of instruction:Rekonstrukce staveb se zaměřením na dřevěné konstrukce
Course title in Czech:Rekonstrukce staveb se zaměřením na dřevěné konstrukce
Course title in English:Building Reconstruction Focused on Timber Structures
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 2/1; part-time, 10/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:SS 2018/2019 - FFWT
Name of lecturer:Ing. Jitka Čechová (instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:State Bachelor Examination
 
Aims of the course:The aim is to obtain basic knowledge and overview in the implementation of reconstruction, modernization, as well as repair and maintenance facility. Introduce students wi. the terminology, design principles and project design solutions to basic defects and failures of buildings, including principles of charting, applicable regulations and standards.
Course contents:
1.Terminology related to reconstruction of buildings, the life of buildings, the possibility of reconstruction of older buildings, renovation of building sites. (allowance 2/0)
2.Basic construction systems and design principles based on the historic building regulations. (allowance 2/0)
3.Disorders and symptoms of disorders of bearing and non-bearing structure from foundation to roof and maintenance. (allowance 2/2)
4.Design principles for the reconstruction drawings. Projects of reconstruction, adaptation and modernization. Drawings of the existing condition and its evaluation. (allowance 4/1)
5.Technical-economical issues of reconstruction, pre-project preparation and project development. (allowance 2/0)
6.Existing legislation in the Czech Republic, normative environment and related regulations, environmental links. (allowance 2/0)
7.Work on the roof - work practices. Coverings of pitched roofs and its composition over the heated spaces. The selection of roofing. Bearing structures of traditional roof trusses and modern roof trusses for creating lofts in specific conditions. (allowance 2/3)
8.Repair damaged elements of the roof, plumbing and roofing work. Influence of the shape of the roof to the layout solution and arrangement of the space under the roof. (allowance 2/1)
9.Disorders of stair construction and reconstruction. Requirements for stairs, site location, design and selection of suitable type, including material, railing. (allowance 2/1)
10.Repairs and renovation of wooden floors. Ceiling structure above and below the attic rooms, balconies and terraces on the roof. (allowance 2/2)
11.Reconstruction of wooden objects. Implementation of maintenance and protection of wooden structures. (allowance 2/2)
12.Cutting holes in vertical structures, vertical shorting, strut and lifting for reconstructions. Preparatory and ancillary works. Removing of structures. (allowance 2/1)
13.Excursion to buildings with realized reconstruction. (allowance 2/1)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-ability to communicate with professionals in different field of study
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Basic knowledge of the reconstruction of buildings and wooden constructions
-Knowledge of different plotting and construction norms, legislative foundation for overall design of building object.
-The ability to design and evaluate the basic design of civil engineering in terms of materials, technologies and implementation
-The ability to orient in the building plans
-Theoretical knowledge of tradicional handicrafts and ways of woodworking

Type of course unit:optional
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Credit -- 80% participation in seminars.
The elaboration of easy tasks in the lessons. Defence of a seminar work in form of presentation.
1 writen test during the course (the participation is compulsory, maximum points is 20, for credit is necessary to have at least 12 points).
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture28 h10 h
     practice14 h0 h
     professional educational excursion8 h0 h
     consultation0 h20 h
Self-study
     preparation for regular testing10 h20 h
     preparation of presentation4 h4 h
     writing of seminar paper20 h30 h
Total84 h84 h

Basic reading list
 • VLČEK, M. -- BENEŠ, P. Poruchy a rekonstrukce staveb : II. Brno: ERA Group, 2005. 129 p. Technická knihovna. ISBN 80-7366-013-X.
 • Rekonstrukce pozemních staveb. Brno: CERM, 1999. 512 p. ISBN 80-7204-132-0.
 • WITZANY, J. et al. PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce. 1st ed. V Praze: České vysoké učení technické, 2010. 458 p. ISBN 978-80-01-04488-9.
 • HOLZAPFEL, W. Poruchy střech. Bratislava: Jaga group, 2011. 168 p. ISBN 978-80-8076-061-8.
 • RAZÍM, V. -- MACEK, P. Zkoumání historických staveb. 1st ed. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, 2011. 311 p. ISBN 978-80-86516-41-7.
 • PEŠTA, J. Rekonstrukce roubených staveb. 1st ed. 304 p. ISBN 978-80-247-3239-8.
 • REINPRECHT, L. Dřevěné stropy a krovy: Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. 1st ed. Praha: ABF, 2000. 242 p. ISBN 80-86165-29-9.
 • ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. 1st ed. Praha: Argo, 2003. 395 p. ISBN 80-7203-548-7.
Recommended reading list
 • REINPRECHT, L. Dřevěné stavby: konstrukce, ochrana a údržba. 1st ed. Bratislava: Jaga group, 2004. 196 p. ISBN 80-88905-95-8.
 • HRČKA, I. Projektovanie drevených stavieb. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1994. 342 p. ISBN 80-228-0332-4.
 • GIRSA, V. et al. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. 1st ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 167 p. ISBN 80-01-02990-5.
 • Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. 1st ed. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004. 401 p. ISBN 80-86769-13-5.
 • ŠEFCŮ, O. -- ŠTUMPA, B. 100 osvědčených stavebních detailů: tradice z pohledu dneška. 1st ed. Praha: Grada, 2010. 210 p. Stavitel. ISBN 978-80-247-3114-8.
 • ŠTUMPA, B. -- ŠEFCŮ, O. 100 osvědčených stavebních detailů: zednictví. 1st ed. Praha: Grada, 2011. 213 p. Stavitel. ISBN 978-80-247-3580-1.
 • Architektura: lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. 1st ed. Praha: Grada, 2013. 256 p. ISBN 978-80-247-3120-9.
 • JEŘÁBEK, J. et al. Dřevěné konstrukce. 2010. 230 p. Učební texty vysokých škol.
 • Col. Církevní stavby: stavební kniha 2012. 1st ed. Praha: ČKAIT, 2012. 162 p. ISBN 978-80-87438-24-4.
 • Zákon o státní památkové péči: komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 1161 p. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-659-2.