Study programmes / C-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction / Construction
Course code:KOST
Course title in language of instruction:Konstrukční spoje
Course title in Czech:Konstrukční spoje
Course title in English:Construction
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 0/2; part-time, 20/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:master continuing
Semester:SS 2018/2019 - FFWT
Name of lecturer:Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor, tutor)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Prerequisites:State Bachelor Examination
 
Aims of the course:The goal is to give to students information about joints and joining methods used in wooden buildings and constructions. Students will be provided joint properties, how to choose proper joint according to its characteristics and final use. Technical requirements of joints will be also provided. Further, joint testing methods will be discussed. Students will be skilled to design construction joints following European standards Eurocode 5.
Course contents:
1.Introduction, joint materials and joints, principal of jointing (allowance 2/0)
2.Evolution of joints and joint materials, traditional construction joints (allowance 2/0)
3.Properties of materials related to joints in wooden buildings (allowance 2/0)
4.Woodworking joints, dowel joint (allowance 2/0)
5.Glues and glued joints (allowance 2/0)
6.Metal joint materials (allowance 2/0)
7.Special technologies in wood joining (allowance 2/0)
8.Special technologies for wood joining (allowance 2/0)
9.Construction joints properties. How to choose the construction joint for specific purpose (allowance 0/0)
10.Construction joint testing, general requirements for joints (allowance 2/0)
11.Dimensioning of construction joints according to Eurocode 5 (allowance 2/0)
12.Verifications of construction joints with use of numeric analysis (allowance 2/0)
13.Design of optimal construction joint with use of numeric analysis (allowance 2/0)
14.Seminary -- presentation of projects (allowance 2/0)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-basic computing skills
-professional knowledge

Specific competences:
 
-Familiarity with material flow for application in wood – constructions
-Technical problems analysis and resolution
-The ability to expertly describe the structures
-The ability to orient in the building plans

Type of course unit:optional
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Credit - seminar project 10 - 20 pages, presentation of the project.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture28 h18 h
     consultation0 h10 h
Self-study
     preparation of presentation20 h20 h
     writing of seminar paper36 h36 h
Total84 h84 h

Basic reading list
 • KOHOUT, J. -- TOBEK, A. Tesařství: tradice z pohledu dneška. 8th ed. Praha: Grada, 1996. 255 p. ISBN 80-7169-413-4.
 • KOŽELOUH, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 : Navrhování a konstrukční materiály. Step 1. Zlín: KODR, 1998. 462 p. ISBN 80-238-2620-4.
 • KUKLÍK, P. -- ŠTEFKO, J. Dřevěné stavby. Bratislava: Jaga group, 2006.
 • GERNER, M. Tesařské spoje. Praha: Grada, 2003. 220 p. ISBN 978-80-247-0076-2.
Recommended reading list
 • ČSN EN 1075 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
 • ČSN EN 13271 Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky
 • ČSN EN 1380 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíkové spoje
 • ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
 • ČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
 • ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
 • ČSN EN 14592 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
 • ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
 • ČSN EN 28970 Dřevěné konstrukce. Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Požadavky na hustotu dřeva
 • ČSN EN 383 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
 • ČSN EN 409 Spojovací součásti. Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení momentu na mezi kluzu strojních součástí tvaru kolíku. Hřebíky
 • ČSN EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
 • ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění