Study programmes / C-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction / Quality Management
Course code:ZRJ
Course title in language of instruction:Řízení jakosti
Course title in Czech:Řízení jakosti
Course title in English:Quality Management
Mode of completion and number of credits:Exam (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 2/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction:Czech
Level of course:master
Semester:WS 2019/2020 - FFWT
Name of lecturer:doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:State Bachelor Examination
 
Aims of the course:Target of the subject is to grand the knowledge from the branch of complex quality management, the acquirement of main principles, which are important for the quality of final products in entire PDCA cycle. It means in the stage of developing, production, delivery including a customer service in the duration of guarantee and after the duration of guarantee, the effective analysis incoming quantity into the production process, the role of firm management in QM, process quality management.
Course contents:
1.History of testing and systems of quality management, quality system security in furniture production (allowance 2/0)
2.Principles of certification, metrology with quality pyramid in QMS, quality policy, principles of quality audits, managed documents, (allowance 2/0)
3.Metrology, testing (allowance 2/0)
4.Quality standards on operation ČSN EN ISO 9000,9001, 9004 (allowance 2/0)
5.Modern integrated systems of quality, acquirement main principles that have the most important influence on quality of final products (allowance 2/0)
6.Process quality management, definition of process, methods of quality planning and controls, systems of measurement in QMS (allowance 2/0)
7.Tools and methods of the continual improvement of quality, merit and procedure of management quality, cycle of PDCA, method of Quality Journal, strategy of six sigma (allowance 3/0)
8.Management review of quality management, benchmarking, SWOT analysis (allowance 3/0)
9.Quality policy in pre-production stage, method QFD, re-examined proposal, method FMEA, Pareto chart (allowance 2/0)
10.Measurements of quality in production stage, disagreements, seven basic quality tools (allowance 2/0)
11.Seven new quality tools, evaluation process capability, evaluation of production facility capability, evaluation of measurement systems (allowance 2/0)
12.Statistical acceptance, identification in quality systems, management of disagreements (allowance 2/0)
13.Quality in post-production stage, monitoring and measuring of costumer's satisfaction and costumer's loyalty, responsibility for product (allowance 2/0)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to analyse and synthesize
-ability to apply knowledge
-ability to solve problems
-ability to work independently
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Abilities and knowledge in quality management including ability to work with the quality tools and their implementing into the furniture production
-He will be aim and solution oriented
-Management quality in the process of the production

Type of course unit:optional
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Exam ( three credits)The course is completed after delivering four computing protocols of quality control ( control chart , histogram, fishbone diagram ) and an oral examination. The exam consists of two questions in the field of quality management. Student must be in the oral test - show good orientation and knowledge in the field of quality management.
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
Self-study
     preparation for exam46 h
     elaboration of reports10 h
Total84 h

Basic reading list
 • TRÁVNÍK, A. Řízení jakosti. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 196 p. ISBN 80-7157-588-7.
 • BRUNECKÝ, P. -- TESAŘOVÁ, D. -- MATÝSEK, V. -- MUZIKÁŘ, Z. -- TRÁVNÍK, A. -- HOLOUŠ, Z. -- HLAVATÝ, J. -- PACOVSKÝ, J. -- PLÁTENÍK, J. -- VRBÍK, M. -- HAMŘÍK, P. ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek -- Technické požadavky. ČNI PRAHA, 2007. 13 p.
 • BRUNECKÝ, P. -- MATÝSEK, V. -- TRÁVNÍK, A. -- KOVAŘÍK, M. -- PACOVSKÝ, J. -- NANTL, D. ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky. ČNI PRAHA, 2006. 18 p.
 • MATÝSEK, V. ČSN 91 0227 - Zkoušení skříňového nábytku.
 • POLÁŠEK, J. Zkoušení nátěrových hmot a povrchových úprav. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 61 p. ISBN 80-7157-660-3.
 • POLÁŠEK, J. Zkoušení nátěrových hmot a povrchových úprav. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 149 p. ISBN 80-7157-659-X.
 • POLÁŠEK, J. Technická normalizace a posuzování shody. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 200 p. ISBN 80-7157-876-2.
 • ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, 2006. 64 p.
 • ČSN EN ISO 90001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky. Praha: Český normalizační ústav, 2002. 51 p.
 • Komentované vydání souboru revidovaných norem ISO 9000 - 2. díl: ČSN EN ISO 9001: 1995, ČSN EN ISO 9002: 1995, ČSN EN ISO 9003: 1995. 1st ed. Praha: Český normalizační institut, 1996. 135 p. ISBN 80-02-01084-1.
Recommended reading list
 • , Mezinárodní soubor norem ČSN -- EN -- ISO 9000,
 • , Zákon č. 102/2001 Sb.
 • , Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
 • , Zákon č. 71/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,