Study programmes / B-ARB Arboristics / Practice for the Arborist
Course code:PPA
Course title in language of instruction:Praktika pro arboristy
Course title in Czech:Praktika pro arboristy
Course title in English:Practice for the Arborist
Mode of completion and number of credits:Exam (5 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 0/2; part-time, 14/0
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech
Level of course:bachelor
Semester:SS 2018/2019 - FFWT
Name of lecturer:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (supervisor)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Jiří Rozsypálek (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:not State Bachelor Examination or now State Bachelor Examination
 
Aims of the course:Practical approaches to tree diagnostics (Practical assessment of trees, special surveys, creation of care plan for trees).
Course contents:
1.Subject introduction and stress ecology of trees (allowance 0/2)
2.The importance of insects in arboriculture and in this subject (allowance 0/2)
3.Importance of fungi in arboriculture and in this subject (phytopathological survey) (allowance 0/2)
4.The possibilities of maps creation (allowance 0/2)
5.First Colloquium (justification of area selection) (allowance 0/2)
6.Practical demonstration of rating tree (taxonomical and mensurational charakteristics) (allowance 0/2)
7.Practical demonstration of rating tree (qualitative attributes of trees) (allowance 0/2)
8.The most important insect species for practice (arboriculture) (allowance 0/2)
9.The most important fungi species for practice (arboriculture) (allowance 0/2)
10.Second colloquium (presentation of the project development process) (allowance 0/2)
11.Practical demonstration ratings trees - qualitative evaluation attributes (vitality, health status ...) (allowance 0/2)
12.Practical demonstration ratings trees - design interventions and specialized surveys (management plan) (allowance 0/2)
13.Work on the project and its finalization (allowance 0/2)
14.Project defense (allowance 0/2)

Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-ability to communicate with professionals in different field of study
-ability to make decisions
-ability to organize and plan ahead
-ability to solve problems
-ability to work independently
-capacity to adapt to new situations
-designing and managing projects
-professional knowledge
-quality concept awareness
-skilled at utilizing and processing information
-spirit of enterprise
-work in team

Specific competences:
 
-Ability of orientation in maps
-Abitity to take care for woody plants with respect to their ecophysiological and aestethic characteristics
-Competence to design a suitable combination of trees for planting in the forest and landscape
-Knowledge of basic business
-Knowledge of ecological needs of woody species
-Knowledge of laws connected with the urban green
-Problem solving ability
-The ability of orientation in drawings garden architectural design
-The ability to work in terrain
-Tree evaluation capability
-Tree planting skills
-Tree work proposal
-Understanding of effect of stress on tree physiology

Type of course unit:optional
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
Assessment methods:Defense of final project and a written exam with a minimum success rate of 60% (practical assessment of trees, special surveys, creating a plan of care for trees, etc.).
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture0 h14 h
     practice28 h0 h
     consultation20 h30 h
Self-study
     preparation for exam39 h38 h
     preparation for regular assessment5 h10 h
     writing of seminar paper48 h48 h
Total140 h140 h

Basic reading list
  • SZÓRÁDOVÁ, A. -- PRAUS, L. -- KOLAŘÍK, J. Nová vizuální metoda hodnocení statických poměrů stromů WLA. In VOŽENÍLKOVÁ, E. -- PRAUS, L. -- MADĚRA, P. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- KOLAŘÍK, J. Strom pro život - život pro strom VI. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2007, p. 67--85. ISBN 978-80-86950-02-0.
  • VOJÁČKOVÁ, B. -- KOLAŘÍK, J. Certifikace v oboru arboristika.  [CD-ROM]. In ICOLLE 2011. p. 20--26. ISBN 978-80-7375-535-5.
  • KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 p. ISBN 80-86327-36-1.
  • KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3rd ed. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 p. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
  • KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003. 541 p. ISBN 80-7157-665-4.
  • KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- PRAUS, L. Provozní bezpečnost stromů, použití nové metody WLA. 23. 8. 2007 - 24. 8. 2007, Brno (CZ).
  • KNOTEK, J. Dohody podle § 68 a § 69 zákona o ochraně přírody. In Právní aspekty odstraňování ekologických zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 315--321. ISBN 978-80-210-4510-1.
  • KNOTEK, J. Evropská úmluva o krajině v českém právním řádu. In Sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie RADA EURÓPY. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008, p. 113--117. ISBN 978-80-8082-243-9.
  • KNOTEK, J. Kácení dřevin podle § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Správní právo. 2005. v. XXXVIII, no. 2, p. 110--117. ISSN 0139-6005.
  • KNOTEK, J. Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005. v. XIII, no. 1, p. 74--76. ISSN 1210-9126.