Study programmes / B-ARB Arboristics / Practical Approaches for Greenery Landscape Care
Course code:PPMZ
Course title in language of instruction:Praktické přístupy k péči o mimoletní zeleň
Course title in Czech:Praktické přístupy k péči o mimolesní zeleň (IP)
Course title in English:Practical Approaches for Greenery Landscape Care
Mode of completion and number of credits:Fulfillment of requirements (3 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes:full-time, 0/0/5 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester); part-time, 28/0/0 (h/h/days in semester)
(full-time, hours of lectures per week / hours of seminars per week; part-time, lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:Czech, English
Level of course:bachelor; master
Semester:WS 2017/2018 - FFWT
Name of lecturer:Ing. Vendula Čermáková (tutor)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Jiří Rozsypálek (examiner, instructor, lecturer, supervisor, tutor)
Prerequisites:not State Bachelor Examination or now State Bachelor Examination
 
Aims of the course:
Course contents:The content of the course has not been saved in this language version.
Type of course unit:optional
Year of study:Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement:There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules:none
 
Learning activities and study load (hours of study load)
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture28 h28 h
     consultation10 h10 h
     colloquium8 h8 h
Self-study
     preparation for regular assessment18 h18 h
     writing of seminar paper20 h20 h
Total84 h84 h

Basic reading list
  • PEJCHAL, M. Arboristika I : obecná dendrologie. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 168 p.
  • Metodika AOPK ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les. KOLAŘÍK, J. -- SZÓRÁDOVÁ, A. -- ÚRADNÍČEK, L. -- VOJÁČKOVÁ, B. 2013. URL: http://www.ocenovanidrevin.nature.cz/
  • Modern Arboriculture: a systems approach to the care of trees and their associates. Snohomish: Shigo and Trees Associates, 1991. 423 p. ISBN 0-943563-09-7.
  • KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1st ed. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 p. II. ISBN 80-86327-44-2.
  • PRAUS, L. Přístrojové metody zjišťování stability stromů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2010. no. 7, p. 42--45. ISSN 1213-7596.
  • SHIGO, A L. A new tree biology and dictionary : facts, photos, and philosophies on trees and their problems and proper care. 2nd ed. Durham, N.H.: Shigo and Trees, 1989. 618 p. ISBN 0-943563-12-7.
  • MOTL, J. Ekonomické aspekty arboristické péče o soliterně rostoucí dřeviny. Bachelor thesis. Brno: MENDELU Brno, 2013. 45.
  • ROLOFF, A. Handbuch Baumdiagnostik: Baum-Körpersprache und Baum-Beurteilung. 206 p. ISBN 978-3-8001-8360-9.
  • KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 p. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.