Studijní programy / N-II Inženýrská informatika
Program: N-II Inženýrská informatika
Obor: N-II-ARI Automatizace řízení a informatika
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace řídicích procesů, systémového inženýrství, simulace a optimalizace systémů a softwarového inženýrství. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí při uplatnění v praxi a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v informatice, ICT a jejich aplikacích v oblastech softwarového inženýrství, technologických procesů a inteligentních systémů
absolvent má dovednosti vedoucí k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti nasazení ICT a k realizaci i provozu informačních a inteligentních systémů
absolvent zná metody vedoucí ke způsobilosti uplatnit inženýrský způsob myšlení
absolvent je schopen převzít odpovědnosti za rozvoj svého odborného potenciálu i potenciálu vedeného týmu
absolvent získá přehled, dovednosti a odborné znalosti, které mu umožní pracovat efektivně v oblasti informačních a řídicích systémů a informačních
absolvent disponuje pokročilými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti informatiky a automatizace a řízení procesů
Uplatnění absolventů:Absolvent je připraven k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky, v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT, k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů, k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů, k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MEManažerské dovednostizkouška4
OMOptimalizační metodyzkouška5
RTŘídicí technikazkouška6
SWI1Softwarové inženýrství Izkouška4
SISystémové inženýrstvízkouška5
TPJTeorie programovacích jazykůzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISKDiplomní seminář Kybernetikazápočet2
ISPInformační systémy (projektování)zkouška6
SWI2Softwarové inženýrství IIzkouška4
TGRTeorie grafůzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
TEAUTechnický auditzkouška6
VASVyčíslitelnost a složitostzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPKDiplomová práce Kybernetikazápočet10
IPIInovace pro informatikyzkouška6
ISACIS/ICT v AJzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
AMPAgilní metodiky programovánízápočet4
DBS2Databázové systémy IIzkouška6
KASKomprimace dat a kryptologiezkouška6
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelovánízkouška5
LVRLaboratoř virtuální realityzápočet4
MUCManažerské účetnictvízkouška6
NIMNástroje integrovaného managementuzkouška6
PPRParalelní programovánízkouška6
PS2Počítačové sítě IIzkouška6
TITeoretická informatikazkouška6
TGRTeorie grafůzkouška5
VUI2Umělá inteligence IIzkouška6
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Specializace

SNGR Grafika a její aplikace
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGPLokační službyzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PG2Počítačová grafika IIzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PURPokročilá uživatelská rozhranízkouška6

SNIN Informatika a její aplikace
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 16 kr.)
AMPAgilní metodiky programovánízápočet4
DBS2Databázové systémy IIzkouška6
ISRInformační systémy pro rozhodovánízkouška5
KASKomprimace dat a kryptologiezkouška6
AGPLokační službyzkouška5
MTManipulační technikazápočet4
MBPModelování biologických procesůzkouška5
NIMNástroje integrovaného managementuzkouška6
NSANeuronové sítě v aplikacíchzkouška6
PPRParalelní programovánízkouška6
PG2Počítačová grafika IIzkouška5
PS2Počítačové sítě IIzkouška6
PURPokročilá uživatelská rozhranízkouška6
RKDŘízení kolejové dopravyzápočet4
TITeoretická informatikazkouška6
TGRTeorie grafůzkouška5
VUI2Umělá inteligence IIzkouška6