Studijní programy / N-SI Systémové inženýrství a informatika
Program: N-SI Systémové inženýrství a informatika
Obor: N-SI-EI Ekonomická informatika
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent v průběhu studia získá široké a pokročilé aplikační a tvůrčí znalosti v oblasti systémového a softwarového inženýrství, hluboké znalosti teoretických východisek informatiky, vysoce specializované znalosti v oblasti ICT a IS/ICT a principů jejich uplatnění, pokročilých databázových, síťových a multimediálních technologií a problematiky umělé inteligence. Je schopen spolupodílet se na řízení procesu informatizace podniku a samostatně pracovat v oblasti nasazení informačních a komunikačních technologií. Má také dostatečné znalosti a dovednosti pro efektivní řízení obchodních podniků a podniků služeb v terciárním sektoru národního hospodářství, stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podniku jakéhokoliv zaměření.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti informatických a ekonomických věd
absolvent má dovednosti a odborné znalosti a přehled, jež mu umožní efektivně pracovat v oblasti informačních systémů a informačních technologií
absolvent disponuje pokročilými znalostmi ekonomických, manažerských a společenských věd pro analýzu a prognózu ekonomického prostředí
absolvent zná metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent je schopen prakticky realizovat rozsáhlé softwarové systémy a řídit všechny fáze jejich životního cyklu
absolvent je schopen aplikovat teoretická východiska a metody pro analýzu a modelování podniků a jejich procesů
absolvent rozumí principům konstrukce a implementace programovacích jazyků, zná a je schopen při své práci aplikovat formální informatický aparát
Uplatnění absolventů:Absolvent studijního programu najde uplatnění zejména v podnicích zaměřených na tvorbu, nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií. Uplatní se také v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v doktorském stupni studia.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ISPInformační systémy (projektování)zkouška6
SWI1Softwarové inženýrství Izkouška4
SISystémové inženýrstvízkouška5
TPJTeorie programovacích jazykůzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISIDiplomní seminář IS/ICTzápočet2
ISACIS/ICT v AJzkouška4
OVOperační výzkumzkouška6
SWI2Softwarové inženýrství IIzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IISIntegrované informační systémyzkouška5
TITeoretická informatikazkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPIIDiplomová práce IS/ICTzápočet10
IPIInovace pro informatikyzkouška6
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
MA2Makroekonomie IIzkouška5
MVYMarketing IIzkouška5
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
MEKPodniková ekonomika IIzkouška5
STMStrategický managementzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 17 kr.)
AMPAgilní metodiky programovánízápočet4
DBS2Databázové systémy IIzkouška6
KASKomprimace dat a kryptologiezkouška6
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelovánízkouška5
LVRLaboratoř virtuální realityzápočet4
MUCManažerské účetnictvízkouška6
PPRParalelní programovánízkouška6
PS2Počítačové sítě IIzkouška6
TGRTeorie grafůzkouška5
VUI2Umělá inteligence IIzkouška6

Specializace

SNGR Grafika a její aplikace
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGPLokační službyzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PG2Počítačová grafika IIzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PURPokročilá uživatelská rozhranízkouška6

SNIN Informatika a její aplikace
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 16 kr.)
AMPAgilní metodiky programovánízápočet4
DBS2Databázové systémy IIzkouška6
ISRInformační systémy pro rozhodovánízkouška5
KASKomprimace dat a kryptologiezkouška6
AGPLokační službyzkouška5
MTManipulační technikazápočet4
MBPModelování biologických procesůzkouška5
NIMNástroje integrovaného managementuzkouška6
NSANeuronové sítě v aplikacíchzkouška6
PPRParalelní programovánízkouška6
PG2Počítačová grafika IIzkouška5
PS2Počítačové sítě IIzkouška6
PURPokročilá uživatelská rozhranízkouška6
RKDŘízení kolejové dopravyzápočet4
TITeoretická informatikazkouška6
TGRTeorie grafůzkouška5
VUI2Umělá inteligence IIzkouška6