Studijní programy / N-SIA System Engineering and Informatics
Program: N-SIA System Engineering and Informatics
Obor: N-SIA-EIA Economic Informatics
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent v průběhu studia získá široké a pokročilé aplikační a tvůrčí znalosti v oblasti systémového a softwarového inženýrství, hluboké znalosti teoretických východisek informatiky, vysoce specializované znalosti v oblasti ICT a IS/ICT a principů jejich uplatnění, pokročilých databázových, síťových a multimediálních technologií a problematiky umělé inteligence. Je schopen spolupodílet se na řízení procesu informatizace podniku a samostatně pracovat v oblasti nasazení informačních a komunikačních technologií. Má také dostatečné znalosti a dovednosti pro efektivní řízení obchodních podniků a podniků služeb v terciárním sektoru národního hospodářství, stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podniku jakéhokoliv zaměření.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti informatických a ekonomických věd
absolvent má dovednosti a odborné znalosti a přehled, jež mu umožní efektivně pracovat v oblasti informačních systémů a informačních technologií
absolvent disponuje pokročilými znalostmi ekonomických, manažerských a společenských věd pro analýzu a prognózu ekonomického prostředí
absolvent zná metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent je schopen prakticky realizovat rozsáhlé softwarové systémy a řídit všechny fáze jejich životního cyklu
absolvent je schopen aplikovat teoretická východiska a metody pro analýzu a modelování podniků a jejich procesů
absolvent rozumí principům konstrukce a implementace programovacích jazyků, zná a je schopen při své práci aplikovat formální informatický aparát
Uplatnění absolventů:Absolvent studijního programu najde uplatnění zejména v podnicích zaměřených na tvorbu, nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií. Uplatní se také v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v doktorském stupni studia.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ISPAInformační systémy (projektování) v AJzkouška6
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJzkouška4
SIASystémové inženýrství v AJzkouška5
TPJATeorie programovacích jazyků v AJzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISIADiplomní seminář IS/ICT v AJzápočet2
ISAInformační systémy v AJzkouška6
OVAOperační výzkum v AJzkouška6
SWI2ASoftwarové inženýrství II v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IISAIntegrované informační systémy v AJzkouška5
TIATeoretická informatika v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPIIDiplomová práce IS/ICTzápočet10
IPIAInovace pro informatiky v AJzkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
MA2AMakroekonomie II v AJzkouška5
MVYAMarketing II v AJzkouška5
MI2AMikroekonomie II v AJzkouška6
MEKAPodniková ekonomika II v AJzkouška5
STMAStrategický management v AJzkouška5
DETAVývoj ekonomického myšlení v AJzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 18 kr.)
KASAKomprimace dat a kryptologie v AJzkouška6
AGPALokační služby v AJzkouška5
MUCAManažerské účetnictví v AJzkouška6
PS2APočítačové sítě II v AJzkouška6
PURAPokročilá uživatelská rozhraní v AJzkouška6
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Specializace

SNAN Pokročilá analýza dat v AJ
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DBS2ADatabázové systémy II v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ISRAInformační systémy pro rozhodování v AJzkouška5
NSAANeuronové sítě v aplikacích v AJzkouška6