Studijní programy / N-HPS Hospodářská politika a správa
Program: N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-VS Veřejná správa
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven znalostmi z oblasti financí, umí aplikovat obecné poznatky strategického plánování a řízení na veřejný sektor, rozumí fázím a procesům v programovém cyklu, formám financování strategií a veřejných výdajových programů. Je schopen tyto procesy samostatně řídit a týmově realizovat strategie. Kvalifikovaně ovládá procesy monitoringu a evaluace strategií a programů ve veřejné správě, umí zvolit a aplikovat indikátory socio-ekonomických dopadů strategií a programů. Má předpoklady k týmové i samostatné řídící činnosti v oblasti veřejné správy.
Studijní výstupy: rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd do té míry, aby byli schopni analyzovat a chápat ekonomické a sociální chování
seznámit studenty se základy a vývojem ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost
vyučovat a propagovat ty metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti veřejné správy a řízení podniků, obchodních společností a dalších institucí
Uplatnění absolventů:Absolvent oboru se uplatní na úrovni středního a vrcholového managementu ve státní správě, v municipálním sektoru i v neziskových organizacích. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta v poradenských společnostech pro veřejný a neziskový sektor.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM2Ekonometrie IIzkouška5
HPOHospodářská politika IIzkouška4
IVSInformační systémy veřejné správyzápočet4
MUCManažerské účetnictvízkouška6
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
SRPStrategické řízení a plánování ve VSzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
EVUEkonomické využití územízkouška5
EHPACEvropské hospodářské právo v AJzkouška4
MA2Makroekonomie IIzkouška5
VF2Veřejné finance IIzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RLZŘízení lidských zdrojůzkouška3
VZVeřejné zakázky a veřejně-soukromá partnerstvízkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
VSSAktuální otázky ve VSzápočet3
DP2Diplomová prácezápočet10
PRMProjektový managementzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
UZNÚčetnictví a zdanění neziskových organizacízkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 8 kr.)
FRPFinanční managementzkouška5
FU2Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4zkouška6
MVYMarketing IIzkouška5
PAMPropagace a médiazkouška5
TEITeorie měnové integracezkouška6
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Specializace

SNFR Finanční regulace
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FPFinanční právozkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FRPFinanční managementzkouška5
RFTRegulace a dohled finančních trhůzkouška5

SNUC Účetnictví
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU2Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4zkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HVPHodnocení výkonnosti podnikuzkouška5
MUSMezinárodní účetní standardyzkouška5