Studijní programy / N-HPS Hospodářská politika a správa
Program: N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem oboru Účetnictví a daně získá absolvent hluboké znalosti z oblasti složitých účetních operací včetně účetních a daňových dopadů přeměn obchodních společností, znalosti mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění. Student oboru je také podrobně seznámen s problematikou procesu správy daní. Absolvent oboru je schopen odborně zajistit a řídit veškeré finanční a účetní aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím včetně daňové problematiky. Absolventi oboru jsou také seznámeni s informačními a komunikačními technologiemi a s jejich efektivním využitím při všech činnostech.
Studijní výstupy: absolvent získá komplexní znalosti problematiky mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění
absolvent získá znalosti procesu správy daní a je schopen organizovat a řídit řádné plnění daňových povinností v různých typech subjektů
absolvent disponuje znalostmi v oblasti složitých hospodářských operací včetně transformace obchodních společností
absolvent je schopen koncepčně řešit problematiku finančních operací a procesů na všech úrovních řízení organizace
absolvent je schopen řízení účetních, daňových a finančních procesů v nadnárodních společnostech
absolvent je schopen vyhodnotit účetní, finanční a daňové dopady mezinárodních transakcí
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru mají široké možnosti uplatnění na ekonomických a finančních pozicích v podnikatelských subjektech včetně nadnárodních společností, v auditorských firmách a daňových kancelářích. Další uplatnění absolventů je na účetních a finančních pozicích v neziskových organizacích a ve státní správě.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2Bankovnictví IIzkouška5
EKM2Ekonometrie IIzkouška5
HPOHospodářská politika IIzkouška4
MUCManažerské účetnictvízkouška6
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
POSPřeměny obchodních společnostízkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
FU2Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4zkouška6
MA2Makroekonomie IIzkouška5
SDSpráva danízkouška5
VF2Veřejné finance IIzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPRDaňové teoriezkouška5
MZDACMezinárodní zdanění v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
HVPHodnocení výkonnosti podnikuzkouška5
ISFInformační systémy finančních institucízápočet4
MUSMezinárodní účetní standardyzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 8 kr.)
MMFZMezinárodní měnové a finanční vztahyzkouška5
MUS2Mezinárodní účetní standardy IIzkouška5
OCPOceňování podnikuzkouška5
PCEPřevodní cenyzkouška5
UFOÚčetnictví finančních institucízkouška5
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Specializace

SNFR Finanční regulace
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FPFinanční právozkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FRPFinanční managementzkouška5
RFTRegulace a dohled finančních trhůzkouška5

SNZA Zdaňování a auditing
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
UZNÚčetnictví a zdanění neziskových organizacízkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AUDAuditingzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SEZSelektivní zdaňování spotřebyzkouška5