Studijní programy / N-EM Ekonomika a management / Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1
Kód předmětu:UPZ1
Název v jazyce výuky:Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1
Název česky:Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1
Název anglicky:Recognized Professional Course from Study Stay 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (0 kreditů), zápočet (999 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/0; kombinovaná, 0/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Semestr:ZS 2018/2019 - PEF
Vyučující:Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:
Obsah předmětu:V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h