Studijní programy / N-EM Ekonomika a management
Program: N-EM Ekonomika a management
Obor: N-EM-ME Manažersko-ekonomický
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.
Studijní výstupy: absolvent získá pokročilé znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských, aby byl schopen analyzovat a řídit ekonomické a sociální chování
absolvent zná vývoj ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen aplikovat pokročilé metody pro monitorování a kontrolu ekonomických a manažerských procesů
absolvent je schopen využívat sofistikované kvantitativní metody a techniky jako moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je schopen působit jako člen vrcholové managementu v oblasti řízení obchodních společností a dalších institucí
absolvent získá pokročilé znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských, aby byl schopen analyzovat a řídit ekonomické a sociální chování
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM2Ekonometrie IIzkouška5
FRPFinanční managementzkouška5
MUCManažerské účetnictvízkouška6
MVYMarketing IIzkouška5
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
STMStrategický managementzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
EHPACEvropské hospodářské právo v AJzkouška4
MA2Makroekonomie IIzkouška5
OVOperační výzkumzkouška6
MEKPodniková ekonomika IIzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ISIS podnikuzkouška6
MOBMezinárodní obchodzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
RLZŘízení lidských zdrojůzkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
EPPEkonomika podnikových procesůzkouška5
PRMProjektový managementzkouška5
TEITeorie měnové integracezkouška6

Specializace

SNGL Globální leadership
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MOPMezinárodní obchodní právozkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
LDTLeadership diverzitních týmůzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPOInternacionalizace podnikůzkouška5

SNGL Globální leadership
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MOPMezinárodní obchodní právozkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
LDTLeadership diverzitních týmůzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPOInternacionalizace podnikůzkouška5