Studijní programy / N-EM Ekonomika a management
Program: N-EM Ekonomika a management
Obor: N-EM-ME Manažersko-ekonomický
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.
Studijní výstupy: absolvent získá pokročilé znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských, aby byl schopen analyzovat a řídit ekonomické a sociální chování
absolvent zná vývoj ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen aplikovat pokročilé metody pro monitorování a kontrolu ekonomických a manažerských procesů
absolvent je schopen využívat sofistikované kvantitativní metody a techniky jako moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je schopen působit jako člen vrcholové managementu v oblasti řízení obchodních společností a dalších institucí
absolvent získá pokročilé znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských, aby byl schopen analyzovat a řídit ekonomické a sociální chování
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM2Ekonometrie IIzkouška5
FRPFinanční managementzkouška5
MUCManažerské účetnictvízkouška6
MVYMarketing IIzkouška5
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
STMStrategický managementzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
EHPACEvropské hospodářské právo v AJzkouška4
MA2Makroekonomie IIzkouška5
OVOperační výzkumzkouška6
MEKPodniková ekonomika IIzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ISIS podnikuzkouška6
MOBMezinárodní obchodzkouška5
RLZŘízení lidských zdrojůzkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
PRMProjektový managementzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 8 kr.)
EPPEkonomika podnikových procesůzkouška5
FU2Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4zkouška6
HVPHodnocení výkonnosti podnikuzkouška5
KTKapitálové trhyzkouška5
PAMPropagace a médiazkouška5
TEITeorie měnové integracezkouška6
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Specializace

SNGL Globální leadership
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MOPMezinárodní obchodní právozkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
LDTLeadership diverzitních týmůzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPOInternacionalizace podnikůzkouška5

SNGL Globální leadership
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MOPMezinárodní obchodní právozkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
LDTLeadership diverzitních týmůzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPOInternacionalizace podnikůzkouška5

SNKK Komerční komunikace
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZBudování značkyzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PRPublic relationszkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MSMediální strategiezkouška5

SNMZ Management zdravotnických zařízení
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SOZSystém a organizace zdravotnictvízkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MZZManagement zdravotnických zařízenízkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FZZFinancování a finanční zdroje zdravotnických zařízenízkouška5

SNPM Podnikový management
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MRManažerské rozhodovánízkouška5
RKIŘízení kvality a inovacízkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KRMKrizový managementzkouška5

SNST Ekonomická statistika
1. semestr ZS 2018/2019 - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PSMPokročilé statistické metody a modelyzkouška6
OFSSystémy oficiální statistikyzápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MSTMakroekonomická statistikazkouška6