Studijní programy / N-EMAJ Economics and Management
Program: N-EMAJ Economics and Management
Obor: N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává jak hluboké znalosti z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění obchodních operací, řízení výroby, finančního řízení, strategického řízení a řízení lidských zdrojů. Absolvent je připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven pokročilými znalostmi z oblasti nástrojů na podporu rozhodování, statistické analýzy dat, moderních informačních systémů a ekonomického programového vybavení. Absolvent je schopen využít obecné teoretické poznatky z vědních oborů ekonomiky a managementu k vytváření nových nestandardizovaných řešení rozhodovacích problémů, tvorbě prognóz, má organizační schopnosti na vysoké úrovni, kvalitně komunikuje v českém i anglickém jazyce, své argumentace a rozhodnutí opírá o kvalitní kvantitativní podklady.
Studijní výstupy: absolvent získá pokročilé znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských, aby byl schopen analyzovat a řídit ekonomické a sociální chování
absolvent zná vývoj ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen aplikovat pokročilé metody pro monitorování a kontrolu ekonomických a manažerských procesů
absolvent je schopen využívat sofistikované kvantitativní metody a techniky jako moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je schopen působit jako člen vrcholové managementu v oblasti řízení obchodních společností a dalších institucí
absolvent získá pokročilé znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských, aby byl schopen analyzovat a řídit ekonomické a sociální chování
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na řídících pozicích malých a středních podniků a na pozicích středního i vrcholového managementu velkých podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako samostatní analytici v bankovním sektoru.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM2AEkonometrie II v AJzkouška5
MUCAManažerské účetnictví v AJzkouška6
MI2AMikroekonomie II v AJzkouška6
MEKAPodniková ekonomika II v AJzkouška5
STMAStrategický management v AJzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
EHPAEvropské hospodářské právo v AJzkouška4
MA2AMakroekonomie II v AJzkouška5
MVYAMarketing II v AJzkouška5
OVAOperační výzkum v AJzkouška6
DETAVývoj ekonomického myšlení v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MOBAMezinárodní obchod v AJzkouška5
RLZAŘízení lidských zdrojů v AJzkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
FRPAFinanční management v AJzkouška5
ISAInformační systémy v AJzkouška6
PRMAProjektový management v AJzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 5 kr.)
MOPAMezinárodní obchodní právo v AJzkouška5
MUSAMezinárodní účetní standardy v AJzkouška6
MZDAMezinárodní zdanění v AJzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Specializace

SNES Evropská studia AJ
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZESInstituce a právo EU v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJzkouška5
TEIATeorie měnové integrace v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGGAEU a global governancezkouška5