Studijní programy / B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
Program: B-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
Obor: B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví byl akreditován dne 17. 4. 2008 a první studenti nastoupili ke studiu od ak. roku 2008/2009. O studium je velký zájem.
Průzkum trhu práce potvrdil, že praxe požaduje ekonomicko - technicky graduované -- vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výkon činnosti technických a analytických, pracovníky pro oblast posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora škodních, resp. pojistných událostí.
Další oblastí uplatnění absolventů oboru je výkon činnosti u právnických osob autorizovaných (AO) Českým institutem pro akreditaci (ČIA), posuzujících shodu výrobků ve smyslu legislativních a normativních předpisů o bezpečnosti a technické normalizaci a udělujících certifikaci výrobku. Na trhu práce v ČR i zemích EU se vyvíjí a sílí společenská poptávka na úrovni bakalářského a následně i magisterského studia vysokoškolsky vzdělaných specializovaných odborníků pro tyto výše uvedené pracovní pozice. O kombinovanou formu studia potom mají především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit v těchto specifických kompetencích. Uplatnění absolventů je možné rovněž v oblasti středního a vysokého školství.
Studijní výstupy: • Výkon specifických administrativních a technických činností v oboru technického znalectví (znalecký koncipient)
• Oceňování věcí movitých, především strojů, strojních zařízení, motorových vozidel a dalších energetických a technických prostředků
• Metrologické úkony v oblasti techniky
• Pořizování technické dokumentace a zajišťování důkazních materiálů v souvislosti s prováděním místního šetření znalcem a/nebo likvidátorem
• Výkon specifických administrativních a technických činností v oboru pojišťovnictví
• Likvidace pojistných událostí v oblasti neživotního pojištění
• Provádění analýz majetkových a finančních operací
• Jednání s klienty v krizových situacích
• Vedení menších pracovních týmů
Uplatnění absolventů:Způsobilost výkonu specifických administrativních a technických činností v oboru technického znalectví (znalecký koncipient)

Schopnost oceňování věcí movitých, především strojů, strojních zařízení, motorových vozidel a dalších energetických a technických prostředků

Znalost metrologických úkonů v oblasti techniky

Schopnost pořizovat technickou dokumentaci a zajišťování důkazních materiálů v souvislosti s prováděním místního šetření znalcem a/nebo likvidátorem

Způsobilost výkonu specifických administrativních a technických činností v oboru pojišťovnictví

Znalost likvidace pojistných událostí v oblasti neživotního pojištění

Schopnost provádět analýzy majetkových a finančních operací

Schopnost jednat s klienty v krizových situacích

Schopnost vést menší pracovní tým
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
NOMTNauka o materiáluzkouška5
VSMTVysokoškolská matematikazkouška5
ZMGTZáklady managementuzkouška5
ZPETZáklady podnikové ekonomikyzkouška5
ZTKTZáklady technického kreslenízkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
ZPSTAplikovaná psychologiezápočet3
OJATOdborný jazyk AJzápočet3
OJNTOdborný jazyk NJzápočet3
ZISTZáklady práce s informačními systémyzápočet3
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
APSTAplikovaná statistikazkouška4
FZTTFyzikální základy technikyzkouška5
SRTTStrojírenská technologiezkouška5
ZPJTZáklady pojišťovnictvízkouška4
ZVSTZáklady veřejného a soukromého právazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
PCTTPoradenská činnostzápočet3
PEZTProfesní etiketa znalcezápočet3
ZBPTZáklady bezpečnosti prácezápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CSZTČásti strojůzkouška4
METTMechanika těleszkouška4
MV1TMotorová vozidla 1zkouška4
PMPTProdukt management v neživotním pojištěnízkouška4
TEZTTermomechanikazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
PSTTProvoz stacionární technikyzápočet4
TZPTTechnika pro zpracování zemědělských produktůzápočet4
ZMZTZáklady marketinguzápočet4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPSTBakalářský seminářzápočet2
MEZTMechanika tekutinzkouška5
MV2TMotorová vozidla 2zkouška5
PMZTPojistná matematikazkouška4
PMOTPřístupy a metody k oceňování majetkuzkouška4
TZ1TTechnické znalectví Izkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
DIZTDopravní inženýrstvízkouška3
PMVTPříslušenství motorových vozidelzápočet3
USPTÚčetnictví podnikatelských subjektů a pojišťovenzápočet3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ERPTEkonomika a řízení pojišťovnictvízkouška5
SWZTProjektování v Solid Workszápočet5
STVTStavbyzkouška5
TZ2TTechnické znalectví IIzkouška5
TPRTTechnický projektzápočet5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
KCPTKriminalita v pojišťovnictvízápočet3
TKSTTechnika pro komunální službyzápočet3
ZMVTZkoušení motorových vozidelzápočet3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AEETAplikovaná elektrotechnika a elektronika pro TZPzápočet4
BPZTBakalářská prácezápočet5
LPZTLikvidace pojistných událostízkouška4
TZ3TTechnické znalectví IIIzkouška5
ZPRTZáklady projektového řízenízkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
LDSTLesnické a dřevařské strojezápočet3
MDPTManagement distribuce pojistných produktůzápočet3
UOSTÚdržba a opravy strojůzápočet3