Studijní programy / N-ZI Zahradnické inženýrství
Program: N-ZI Zahradnické inženýrství
Obor: N-ZI-Z Zahradnictví
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor Zahradnictví pokrývá komplexně všechny aspekty produkčních technologií užitkových a okrasných zahradnických komodit, znalost sortimentů zahradních rostlin. Současně je v profilu studijního oboru zahrnut významný podíl volitelných disciplin, které prohlubují specifické znalosti absolventa ve vybraných aspektech zahradnické produkce. Významný prostor je věnován zpracování diplomové práce, která přispívá k získání kompetencí ve výzkumné a tvůrčí oblasti absolventů.
Studijní výstupy: Znalost sortimentů okrasných a užitkových druhů zahradních rostlin.
Znalost výrobních technologií zahradnických kultur.
Znalost agroklimatických faktorů při produkci rostlin.
Přehled systému realizace a odbytu zahradnických produktů.
Znalost kvalitativních parametrů produkce.
Přehled legislativních opatření souvisejících se zahradnickou produkcí a odbytem.
Znalost k přírodě-šetrných alternativních výrobních systémů.
Schopnost řízení pracovních týmů.
Znalost vědecké a odborné terminologie ve světovém jazyce.
Schopnost samostatné odborné, tvůrčí a vědecké práce.
Uplatnění absolventů:Absolvent se uplatní v řídicích pozicích v zahradnických výrobních podnicích, obchodních organizacích se zahradnickým sortimentem, ve školství a výzkumu.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KDE2K-Dendrologie IIzkouška5
KSRK-Šlechtění rostlinzkouška5
KVH2K-Vinohradnictvízkouška5
KZVIK-Základy vinařstvízkouška6
KZZPK-Zpracování zahradnických produktůzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KENOK-Enologiezkouška5
KKVK-Květinářstvízkouška7
KOV2K-Ovocnictvízkouška7
KSORK-Školkařství okrasných rostlinzkouška5
KZELK-Zelinářstvízkouška7
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KEPZK-Ekologická produkce zeleniny a speciálních rostlinzkouška5
KKSK-Květinářství speciálnízkouška5
KOVSK-Ovocnictví speciálnízkouška6
KZM1K-Zahradnická mechanizace Izkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KPMK-Podnikový managementzkouška5
KZSK-Zelinářství speciálnízkouška5
Skupina předmětů povinných
KDP2K-Diplomová prácezápočet20
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
KSKZK-Semenářství květin a zeleninzkouška5
KSOR2K-Školkařství okrasných rostlin IIzkouška5
KZM2K-Zahradnická mechanizace IIzkouška5
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
KOSK-Ovocnické školkařstvízkouška5
KTZZOK-Technika pro zpracování zahranických odpadůzkouška5
KTSVK-Technologie speciálních vínzkouška6