Studijní programy / N-ZI Zahradnické inženýrství
Program: N-ZI Zahradnické inženýrství
Obor: N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem navazujícího studijního modulu Jakost rostlinných potravinových zdrojů magisterského oboru Řízení zahradnických technologií je připravit specialisty pro oblast zahradnické produkce a posklizňových technologií s rozšířenou znalostí managementu a marketingu rostlinných potravinových zdrojů. Zaměření výuky koresponduje s aktuální potřebou, zajistit vysoce kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Studium rozvíjí znalosti potravinářských technologií s důrazem na komplexní management kvality, metody hodnocení kvality, potravinové právo a pochopení environmentálních dopadů produkce.
Studijní výstupy: Znalost systémů managementu kvality a bezpečnosti potravin.
Přehled v systému potravinového a obchodního práva.
Orientace v marketingu potravin a obchodní logistice.
Znalost parametrů kvality rostlinných potravinových zdrojů.
Znalost posklizňových technologií potravin rostlinného původu.
Znalost konzervace potravin.
Znalost metod fyzikálně-chemické a senzorické analýzy potravin.
Znalost potravinářské mikrobiologie a instrumentálních separačních metod.
Znalost odborné terminologie ve světovém jazyce.
Schopnost samostatné odborné, tvůrčí a vědecké práce.
Uplatnění absolventů:Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních podnicích na zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů, v nápojovém průmyslu, v obchodních a marketingových organizacích s potravinářskými komoditami, v kontrolních laboratořích státní správy, jako manažer kvality potravin v obchodních řetězcích
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KMZPK-Management zahradnických podnikůzkouška4
KSRBK-Šlechtění rostlin a biotechnologiezkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KJOTAK-Jazyk - odborná terminologie Angličtinazápočet1
KJOTNK-Jazyk - odborná terminologie Němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KMAZPK-Marketing zahradnictví a potravinářstvízkouška5
KPVPK-Právo v podnikánízkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KJOTA2K-Jazyk - odborná terminologie Angličtina 2zkouška1
KJOTN2K-Jazyk - odborná terminologie Němčina 2zkouška1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KAPZK-Alternativní produkce v zahradnictvízkouška4
KANLK-Analytické laboratořezápočet4
KOLGK-Obchodní logistikazkouška4
KPBMK-Pokročilé biometrické metodyzkouška4
KURZKK-Udržitelný rozvoj zemědělské krajinyzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KRLZK-Řízení lidských zdrojůzkouška6
KZPEUK-Základy práva EUzkouška4
Skupina předmětů povinných
KDP2K-Diplomová prácezápočet20
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
KSOMK-Sommelierstvízápočet4

Specializace

JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOL1JKolokvium I JRPZzápočet2
MAPMetody analýzy potravinzkouška4
OOTObaly a obalová technikazápočet2
PINPotravinářské inženýrstvízkouška4
TLMTechnologické laboratoře (mgr.)zápočet2
TNNTechnologie nealkoholických nápojůzkouška4
URKÚchova řezaných květinzkouška2
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FETFermentační technologiezkouška4
KOL2JKolokvium II JRPZzápočet3
PMZ2Potravinářská mikrobiologie pro ZF IIzkouška5
SOBSemináře oboruzápočet2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOL3JKolokvium III JRPZzápočet3
MSAMetodologie senzorické analýzyzápočet2
PTPosklizňové technologiezkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
VYCVýživa člověkazkouška3

VIN Vinohradnictví a vinařství
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KBCHVK-Biochemie ve vinařstvízkouška5
KKRJK-Kvalitologie a řízení jakostizkouška5
KVMBK-Vinařská mikrobiologiezkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KMKVK-Management kvality ve vinohradnictvízkouška4
KPEUK-Podpory v EUzkouška5
KSAV2K-Senzorická analýza vína IIzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KEVVK-Ekologické vinohradnictví a vinařstvízkouška5
KMVVK-Mezinárodní vinohradnictví a vinařstvízkouška5
KSRJK-Systémy řízení jakostizkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KKL1VK-Kolokvium I VINzápočet3

VIN Vinohradnictví a vinařství
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BCHVBiochemie ve vinařstvízkouška4
KRJKvalitologie a řízení jakostizkouška5
VIMVinařská mikrobiologiezkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOL1VKolokvium I VINzápočet2
MKVManagement kvality ve vinohradnictvízkouška4
PEUPodpory v EUzkouška5
SAV2Senzorická analýza vína IIzkouška3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EVVEkologické vinohradnictví a vinařstvízkouška3
KOL2VKolokvium II VINzápočet3
MVVMezinárodní vinohradnictví a vinařstvízkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOL3VKolokvium III VINzápočet3