Studijní programy / B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Program: B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Obor: B-ZKA-SZ Správa zeleně
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KDESZK-Dendrologie pro SZzkouška6
KFIVSK-Finance veřejné samosprávyzkouška5
KSPZPK-Stavební prvky zahrad a parkůzkouška6
KTEVYK-Teorie a vývoj ZAKAzkouška6
KUSPDK-Úvod do studia, počítačové dovednostizápočet1
KZAZEK-Zakládání zelenězápočet6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KKSZK-Květinářství SZzkouška6
KPMZK-Péče o městskou zeleňzkouška6
KP1SZK-Praktika 1 SZzkouška10
KPZPK-Právo životního prostředízkouška6
KZISVSK-Základy informačních systémů veřejné správyzápočet2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KEOPK-Ekologie a ochrana přírodyzápočet5
KP2SZK-Praktika 2 SZzkouška10
KZATK-Zahradně architektonická tvorbazkouška6
KZSPK-Základy správního práva a veřejné správyzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KJSZAK-Jazyk - odborná terminologie SZ Angličtinazkouška3
KJSZNK-Jazyk - odborná terminologie SZ Němčinazkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KASZK-Arboristika SZzkouška4
KIGMK-Informatika - GIS, MISzkouška6
KMSZK-Mechanizace pro SZzkouška6
KP3SZK-Praktika 3 SZzkouška8
KSPUPK-Stavební právo a územní plánovánízkouška6
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KMEIK-Městské inženýrstvízkouška6
KPPZUK-Péče o památky zahradního uměnízápočet4
KPORK-Použití rostlinzkouška6
KP4SZK-Praktika 4 SZzápočet8
KVESK-Veřejná správazápočet6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KP5SZK-Praktika 5 SZzkouška10
KSSZK-Seminář správců zelenězkouška10
Skupina předmětů povinných
KBPK-Bakalářská prácezápočet10