Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství
Program: B-ZI Zahradnické inženýrství
Obor: B-ZI-Z Zahradnictví
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolventi bakalářského stupně jsou v základu seznámeni s všeobecnými univerzitními teoretickými (botanika, chemie, geologie, půdoznalství, mikrobiologie, fyziologie rostlin, biochemie) a vybranými profilovými disciplínami zahradnické produkce (základy květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví).
Studijní výstupy: Získání poznatků z botaniky, chemie a geologie.
Získání poznatků z vybraných profilových disciplín - ovocnářství, zelinářství, květinářství.
Schopnost uplatnit anatomii a morfologii rostlin v dalším studiu a praxi.
Znalost základních typů metabolismu a množení mikrobů.
Schopnost použití adekvátních výrobních systémů v zelinářství.
Využití proměnlivosti rostlin v čase a prostoru.
Uplatnění absolventů:Teoretické a do určité míry praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby (ovocnářství, zelinářství, květinářství, vinohradnictví, šlechtění rostlin,...), státní správy i v obchodních organizacích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KBR1K-Botanika Izkouška6
KCH1K-Chemie Izkouška6
KMIBK-Mikrobiologiezkouška6
KVTK-Výpočetní technikazkouška5
KZVMTK-Základy vyšší matematikyzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KSJA1K-Světový jazyk - Angličtina 1zápočet1
KSJN1K-Světový jazyk - Němčina 1zápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KFYZK-Aplikovaná fyzikazkouška6
KBKLK-Bioklimatologiezkouška6
KBR2K-Botanika IIzkouška6
KCH2K-Chemie IIzkouška7
KPEDK-Pedologiezkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KGENK-Genetikazkouška5
KOR1K-Ochrana rostlin Izkouška6
KVHRK-Výživa a hnojení rostlinzkouška6
KZPK-Základy právazkouška6
KZZAK-Základy zahradnictvízkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KSJA2K-Světový jazyk - Angličtina 2zápočet1
KSJN2K-Světový jazyk - Němčina 2zápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KFRK-Fyziologie rostlinzkouška6
KMRSK-Marketingzkouška5
KOR2K-Ochrana rostlin IIzkouška6
KPEKK-Podniková ekonomikazkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KSJA3K-Světový jazyk - Angličtina 3zkouška1
KSJN3K-Světový jazyk - Němčina 3zkouška1
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KBIMK-Biometrikazkouška6
KSZPK-Skladování zahradnických produktůzkouška5
KSKK-Skleníková výrobazkouška5
KSPRK-Speciální rostlinyzkouška5
KVHLK-Vodní hospodářství a lesnictvízkouška6
KZMBK-Zahradnická mechanizace Bczkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KDEK-Dendrologiezkouška5
KKV1K-Květinářství (bc.)zkouška5
KOVBK-Ovocnictví (bc)zkouška5
KVIK-Vinohradnictví bczkouška5
KZE1K-Zelinářství bczkouška5
Skupina předmětů povinných
KBPK-Bakalářská prácezápočet10