Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Ochrana rostlin I
Kód předmětu:KOR1
Název v jazyce výuky:K-Ochrana rostlin I
Název česky:K-Ochrana rostlin I
Název anglicky:Plant Protection
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 14/7
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - ZF
Vyučující:Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Student získá základní znalosti o ochraně rostlin v zahradnictví, sadovnictví a vinařství, schopnost determinovat významné škůdce zeleniny, ovocných stromů a révy vinné a dokáže navrhnout možnosti ochrany těchto kultur.
Obsah předmětu:
1.Morfologie, anatomie a fyziologie hmyzu (dotace 2/0)
2.Rozmnožování a vývoj hmyzu (dotace 2/0)
3.Hmyz a rostliny (dotace 1/0)
4.Strategie a metody ochrany rostlin (dotace 2/0)
5.Významní škůdci zeleniny (dotace 3/0)
a.Nespecializovaní škůdci zeleniny
b.Škůdci brukvovité a bobovité zeleniny
c.Škůdci kořenové, cibulové, listové a plodové zeleniny

6.Významní škůdci ovocných stromů a révy (dotace 4/0)
a.Polyfágní škůdci
b.Škůdci jádrovin a peckovin
c.Škůdci drobného ovoce a révy vinné

7.Systematický přehled zemědělsky důležitých taxonů (dotace 0/7)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Identifikovat patogeny a škůdce a stanovit vhodný způsob ochrany proti nim
-Schopnost determinovat patogena či škůdca a zvolit vhodnou ochranu
-Schopnost kvalifikovaně stanovit původce poškození plodin
-Schopnost navrhnout účinný postup regulace škodlivých činitelů
-Schopnost sestavit plán ochrany rostlin pro hospodařící subjekt

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zahradnictví; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 48 otázek, minimum 29 bodů z možných 48
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení7 h
Samostudium
příprava na zkoušku65 h
příprava na průběžné hodnocení42 h
příprava na průběžný test40 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • ŠEFROVÁ, H. Rostlinolékařská entomologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2006. 257 s. ISBN 80-7302-086-6.
Doporučená literatura
  • HLUCHÝ, M. -- ACKERMANN, P. -- ZACHARDA, M. -- LAŠTŮVKA, Z. -- BAGAR, M. -- JETMAROVÁ, E. -- VANEK, G. -- SZÖKE, L. -- PLÍŠEK, B. Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované produkci. 2. vyd. Brno: Biocont Laboratory, 2008. 498 s. ISBN 978-80-901874-7-4.
  • HLUCHÝ, M. a kol. Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné: ochrana ovocných dřevin a révy vinné v integrované produkci. Brno: Biocont Laboratory, 1997. 428 s. ISBN 80-901874-3-9.
  • ALFORD, D V. A Textbook of Agricultural Entomology. 1. vyd. Oxford: Blackwell Science Ltd., 1999. 6 s. ISBN 0-632-05297-X.
  • Pests of fruit crops: a colour handbook. Boston: Academic Press, 2007. 461 s. ISBN 978-0-12-373676-5.