Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Speciální rostliny
Kód předmětu:KSPR
Název v jazyce výuky:K-Speciální rostliny
Název česky:K-Speciální rostliny
Název anglicky:Special Plants (p/t)
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2020/2021 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenty s významem, obsahovými látkami a pěstováním léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR).
Obsah předmětu:
1.Všeobecná charakteristika a rozdělení speciálních rostlin, rostliny léčivé, aromatické a kořeninové (LAKR), jejich sortiment, význam a podíl na zemědělské produkci. (dotace 1/0)
2.Biologická chrakteristika, pěstební nároky, agrotechnika, obsahové látky a použití ve farmaci vybraných taxonů čeledí (dotace 17/9)
a.Clavicipitaceae (Claviceps)
b.Polygonaceae (Rheum)
c.Rosaceae (Agrimonia)
d.Fabaceae (Galega, Glycyrrhiza, Ononis, Trigonella)
e.Onagraceae (Oenothera)
f.Apiaceae (Anethum, Archangelica, Carum, Coriandrum, Foeniculum, Levisticum, Pimpinella)
g.Hypericaceae (Hypericum)
h.Malvaceae (Alcea, Althea, Malva)
i.Valerianaceae (Valeriana)
j.Solanaceae (Atropa, Hyoscyamus)
k.Scrophulariaceae (Verbascum)
l.Plantaginaceae (Digitalis, Plantago)
m.Lamiaceae (Hyssopus,Lavandula, Leonurus, Marrubium, Melissa, Mentha, Ocimum, Origanum, Salvia, Satureja, Thymus)
n.Asteraceae (Achillea, Arctium, Artemisia, Calendula, Centaurea, Chamaemellum, Inula, Matricaria, Silybum, Echinacea)
o.Tonizující rostliny (Aralia, Eleutheroccocus, Leuzea, Panax, Schisandra)

3.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost identifikovat základní druhy aromatických rostlin
-Schopnost identifikovat základní druhy kořeninových rostlin
-Schopnost identifikovat základní druhy léčivých rostlin
-Způsobilost využití znalostí o obsahových látkách

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ústní zkouška.
Zápočet: udělení je podmíněno úspěšné zvládnutí identifikace sušených léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) a odevzdáním seminární práce.
Závěrečná zkouška: (30 min., ústní)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
cvičení5 h
odborná exkurze4 h
konzultace15 h
Samostudium
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžný test24 h
zpracování seminární práce24 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • ČECH, P. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. -- KAFFKOVÁ, K. -- FOGAŠOVÁ, E. -- MURÁRIKOVÁ, A. Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny-Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/LAKR/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
 • NEUGEBAUEROVÁ, J. Pěstování léčivých a kořeninových rostlin. 118 s. ISBN 978-80-7509-383-7.
 • JAHODÁŘ, L. Farmakobotanika: semenné rostliny. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 278 s. ISBN 978-80-246-2015-2.
 • JAHODÁŘ, L. Léčivé rostliny v současné medicíně: (co Mattioli ještě nevěděl). 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 233 s. ISBN 978-80-87109-22-9.
 • HRDINA, V. a kol. Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén :, 2004. 302 s. ISBN 80-246-0823-5.
 • HABÁN, M. Koreninové rastliny. Nitra: Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, 2001. 145 s. ISBN 80-85330-95-4.
 • KOCOURKOVÁ, B. -- PLUHÁČKOVÁ, H. -- HABÁN, M. Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny a základy fytoterapie. 1. vyd. 108 s. ISBN 978-80-7509-351-6.
 • HABÁN, M. Liečivé rastliny. 1. vyd. 159 s. ISBN 978-80-552-1121-3.
 • HABÁN, M. -- VAVERKOVÁ, Š. -- OTEPKA, P. Liečivé rastliny. Nitra : Slovenská poľnohospodárská univerzita , 2009. 134 s. ISBN 978-80-552-0177-1.
 • BRUNETON, J. Pharmacognosy Phytochemistry Medicinal Plants. Paris, New York: Tec&Doc, 1999. 1119 s. ISBN 1-898298-63-7.
Doporučená literatura
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz