Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Ovocnictví (bc)
Kód předmětu:KOVB
Název v jazyce výuky:K-Ovocnictví (bc)
Název česky:K-Ovocnictví (bc)
Název anglicky:Fruit Growing (B.Sc.) p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - ZF
Vyučující:prof. Dr. Ing. Boris Krška (přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem je, aby si posluchači osvojili nejdůležitější poznatky ze základů ovocnictví na nichž je postavena výuka pěstitelských technologií. Posluchači získají poznatky o požadavcích jednotlivých ovocných druhů na přírodní podmínky , o rajonizaci a správném postupu při výběru vhodné lokality pro sady. Poznání zákonitostí růstu a plodnosti ovocných dřevin a jejich morfologických a anatomických zvláštností umožní posluchačům volit zdůvodněně nejvhodnější postupy při přípravě sadby, při realizaci výsadeb, hnojení, závlaze, řezu a formování korun a při dalších agrotechnických opatřeních. Posluchači dále získají přehled o pěstitelských vlastnostech podnoží jako významného faktoru školkařské výroby a pěstování jednotlivých druhů a odrůd na trvalém stanovišti. Dále je cílem, aby posluchači získali znalosti o principech a postupech při dopěstování ovocné sadby.

Inovace předmětu Ovocnictví speciální byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů -- reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
Obsah předmětu:
1.Úvod do ovocnictví (dotace 2/0)
a.Charakteristika historického vývoje ovocnictví na území ČR
b.Hlavní ovocné druhy ve světové produkci
c.Genová centra, ovocnictví v ČR

2.Ovocné druhy mírného pásma (dotace 2/0)
a.Rozdělení ovocných druhů do skupin - jádroviny, peckoviny, skořápkoviny, drobné ovoce

3.Zakládání květních pupenů, dormance (dotace 2/0)
a.Iniciace a diferenciace pupenů
b.Hlavní etapy, charakteristika
c.Dormance - vstupy, ukončení a její vliv na mrazuodolnost

4.Periodicita plodnosti a regulace plodnosti (dotace 2/0)
a.Problémy střídavé plodnosti
b.Násada plodů a její regulace, způsoby a principy probírky
c.Specifika u jabloní, broskvoní a slivoní

5.Opylení a oplození u ovocných dřevin (dotace 2/0)
a.opylovací poměry, problematika cizosprašnosti a samosprašnosti
b.Zásady rozmísťování opylovačů a odrůd při projektování a realizaci výsadeb

6.Technologie rozmnožování ovocných dřevin (dotace 6/0)
a.Generativní a vegetativní způsoby množení
b.Příprava a uchování osiva, stratifikace
c.Dopěstování podnoží a jejich třídění
d.Podnože a jejich členění
e.Ovocná školka, školkařské výpěstky, certifikace
f.Technologie dopěstování ovocné sadby

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-podnikatelský duch
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost orientace ve fyziologii růstu a kvetení
-Schopnost poznat zakladní ovocné druhy , jejich fyziologické a morfologické vlasnosti.
-Schopnost využit znalostí využitelných ve šlechtění ovocných dřevin, stanovení cílů a metod selekce.
-Znalost nároků ovocných dřevin na opylovací poměry a jejich specifika

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen testem ze cvičení a ústní zkouškou. Klade se důraz na samostatné a logické myšlení s využitím nabytých konkrétních poznatků. Požaduje se schopnost samostatné aplikace nabytých teoretických a praktických vědomostí s aktualizací podle současných poznatků ze studia odborné literatury a odborných časopisů a ze zkušeností nabytých při zahraničních stážích a praxích.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
cvičení4 h
práce v terénu5 h
konzultace6 h
Samostudium
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžné hodnocení22 h
příprava na průběžný test30 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • HUNTER, J M. -- KELLY, C. For the love of an orchard : everybody''s guide to growing & cooking orchard fruit. London: Pavilion, 2010. 285 s. ISBN 978-1-86205-850-7.
 • BREHAUT, T C. Cordon training of fruit trees : diagonal, vertical, spiral, horizontal. Bedford, MA: Applewood books, 2008. 119 s. ISBN 978-1-4290-1339-0.
 • JANSON, H F. Pomona''s harvest : an illustrated chronicle of antiquarian fruit literature. Portland, Or.: Timber Press, 1996. 433 s. ISBN 0-88192-336-2.
 • BADENES, M L. Fruit breeding. New York: Springer, 2012. 875 s. Handbook of plant breeding ;. ISBN 978-1-4419-0762-2.
 • JANICK, J. -- MOORE, J N. Fruit breeding. New York: John Wiley & Sons, 1996. 278 s. ISBN 0-471-12669-1.
 • JANICK, J. -- MOORE, J N. Fruit breeding. New York: John Wiley & Sons, 1996. 616 s. ISBN 0-471-31014-X.
 • JANICK, J. -- MOORE, J N. Fruit breeding. : Vine and small fruits . Volume II. New York: John Wiley & Sons, 1996. 477 s. ISBN 978-0-471-12670-6.
 • JAIN, S M. -- PRIYADARSHAN, P. Breeding plantation tree crops. : Temperate species. New York: Springer, 2009. 290 s. ISBN 978-0-387-71202-4.
 • Quantitative and ecological aspects of plant breeding. London: Chapman & Hall, 1998. 275 s. Plant breeding series ;. ISBN 0-412-75390-1.
 • JANICK, J. -- PAULL, R E. The encyclopedia of fruit & nuts. Wallingford, U.K. 2008. ISBN 0851996388, 9780851996387. URL: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=01436770/1st_Edition&XPATH=/PG(0).
 • Biology of apples and pears. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. 488 s. Biology of horticultural crops. ISBN 0-521-38018-9.
 • HANCOCK, J F. Temperate fruit crop breeding: germplasm to genomics. Dordrecht: Springer, 455 s. ISBN 978-1-4020-6906-2.
 • Kol. Organic fruit growing. Wallingford: CABI Publishing, 2003. 281 s. ISBN 0-85199-640-X.
 • BLAŽEK, J. Jabloně: Pomologické tabule. S.l: Český zahrádkářský svaz, 40 s.
 • BLAŽEK, J. Ovocnictví . Praha: Květ, 1998.
 • VACHŮN, Z. Ovocnictví: pěstování jahodníku. 1. vyd. 123 s. ISBN 80-7157-806-1.
 • VACHŮN, Z. Ovocnictví: podnože ovocných dřevin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 65 s. ISBN 80-7157-217-9.
 • VACHŮN, Z. Ovocnictví : Praktická cvičení . I. 2. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1987. 84 s.
 • VACHŮN, Z. -- ŘEZNÍČEK, V. Ovocnictví: Praktické cvičení II. 0 Brno: VŠZ, 1985. 120 s.