Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Základy zahradnictví
Kód předmětu:KZZA
Název v jazyce výuky:K-Základy zahradnictví
Název česky:K-Základy zahradnictví
Název anglicky:Principles of Horticulture (p/t)
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 19/5
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - ZF
Vyučující:Ing. Běla Svitáčková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Získání základních vědomostí z hlavních oborů zahradnické výroby: ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví a květinářství. Seznámení se s rostlinným materiálem a základními technologiemi pěstování. Předmět určen pro absolventy nezahradnických středních škol.
Obsah předmětu:
1.Současný stav a perspektivy výroby zeleniny v ČR. Porovnání úrovně výroby v ČR s vyspělými státy Evropy. Botanické a hospodářské členění zeleniny. Množení zeleniny, způsoby předpěstování sadby, požadavky na jakost, možnosti přirychlení zeleniny. (dotace 2/1)
2.Pěstitelské způsoby košťálové, kořenové, cibulové, listové, salátové, plodové, luskové a vytrvalé zeleniny. Výroba jedlých hub - žampionů a hlívy ústřičné. (dotace 5/1)
3.Význam pěstování ovocných druhů, současný stav a perspektiva. Botanické a hospodářské členění ovocných druhů. Biologická charakteristika, morfologická stavba dřevin, procesy růstu a vývoje. Množení ovocných druhů, přímé a nepřímé metody, význam podnoží, roubování, školkařské postupy. (dotace 3/1)
4.Pěstitelské způsoby jádrovin, peckovin, drobného ovoce a méně rozšířených druhů. Zakládání výsadeb, agrotechnika, řez a tvarování, organizace sklizně. Odrůdová skladba pěstovaných ovocných druhů. Degustace vybraných vzorků. (dotace 5/1)
5.Význam vinohradnictví, situace v ČR a ve světě. Charakteristika révy vinné po stránce biologické a morfologické. Způsoby množení, význam podnoží. Zakládání vinic, nároky na prostředí, systémy vedení, význam a praktické provedení řezu. Hlavní tržní odrůdy révy vinné - pro výrobu bílých a červených vín, stolní odrůdy. (dotace 2/1)
6.Základy květinářství. Způsoby množení a rozdělení květin dle uplatnění - květiny hrnkové - okrasné květem a listem, květiny k řezu, letničky, trvalky. Původ druhů, nároky na prostředí, zásady pěstování a možnosti uplatnění. Základní sortiment. (dotace 2/0)
7.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Základní profesní znalosti
-Znalost základního sortimentu ovocných, zeleninových, květinových druhů a révy vinné
-Znalosti rozmnožování ovocných druhů a révy vinné
-Zvládnutí základních pěstebních technologií zahradnických plodin.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ústní zkouška po získání zápočtu. Zápočet je získán na základě úspěšného určení ovocného druhů podle dormantní větve (nezbytné poznat alespoň 8 vzorků z 10), identifikace osiva zeleninových druhů (nezbytné poznat alespoň 8 vzorků z 10), vypracování a obhajoby seminární práce. Předmět je ukončen ústní zkouškou, při níž student odpovídá na dvě náhodně vylosované otázky -- jedna se týká trvalých kultur (ovocnářství nebo vinohradnictví), druhá květinářství nebo zelinářství. Student musí správně zodpovědět obě otázky minimálně ze 60 %.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška19 h
cvičení5 h
konzultace15 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení22 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace7 h
zpracování seminární práce20 h
Celkem168 h

Základní literatura
 • BLAŽEK, J. a kol. Ovocnictví. 2. vyd. Praha: Květ, 2001. 383 s. ISBN 80-85362-43-0.
 • PETŘÍKOVÁ, K. a kol. Zelenina: pěstování, ekonomika, prodej. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 240 s. ISBN 80-86726-20-7.
 • Biology of apples and pears. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. 488 s. Biology of horticultural crops. ISBN 0-521-38018-9.
 • MALÝ, I. a kol. Polní zelinářství. Praha: Agrospoj, 1998. 196 s.
 • Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Stuutgart: Eugen Ulmer, 1996. 1127 s. ISBN 3-8001-5285-1.
 • PAVLOUŠEK, P. Encyklopedie révy vinné. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 315 s. ISBN 978-80-251-1704-0.
 • SEDLO, J. Ekologické vinohradnictví. Praha: Agrospoj, 1994. 185 s. ISBN 80-7084-117-6.
 • VÍT, J. a kol. Květinářství. 3. vyd. Praha: Květ, 2001. 439 s. ISBN 80-85362-41-4.
 • VLK, R. E-learningová opora - "Zahradnictví se zaměřením na extenzivní ovocnářství". Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220 . [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/EXO/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
Doporučená literatura
 • BLAŽEK, J. Pěstujeme jabloně. Praha: Brázda, 2001. 255 s. ISBN 80-209-0294-5.
 • BLAŽEK, J. Pěstujeme slivoně. 1. vyd. Praha: Brázda, 2005. 231 s. ISBN 80-209-0336-4.
 • PAVLOUŠEK, P. Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 104 s. ISBN 978-80-247-2787-5.
 • VOLF, M. a kol. Kvetinárstvo. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 1990. 443 s. Rastlinná výroba. ISBN 80-07-00239-1.
 • UHER, J. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. Multimediální texty: základy tržního květinářství. , verze 2.0 (2005). [jiný]. Lednice. 2005.
 • GRAEBNER, P. Illustriertes Gartenbau Lexikon.: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 4. vyd. Berlin: Paul Parey, 1927. 723 s.
 • Verzeichniss der Mitglieder der k. k. Gartenbau-Gesellschaft: [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Wien: s.n., 1841. 71 s.
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz