Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Světový jazyk - Angličtina 2
Kód předmětu:KSJA2
Název v jazyce výuky:International Language - English 2 p/t
Název česky:K-Světový jazyk - Angličtina 2
Název anglicky:International Language - English 2 p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 5/0
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - ZF
Vyučující:Mgr. Lea Hasíková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Adam Růžek (cvičící, přednášející, zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:K-Světový jazyk I nebo K-Světový jazyk - Angličtina 1
Zaměření předmětu:Upevnit stávající znalost obecného jazyka.
Rozšíření znalost gramatiky a slovní zásoby.
Prohloubení schopnosti orientace v psaném textu.
Prohloubení schopnosti porozumění mluvenému projevu a schopnosti vlastního vyjadřování ústní i písemnou formou v běžných situacích.
Obsah předmětu:
1.Gramatické okruhy:1. Modals
2. First, Second and Third Conditional
3. Reported Speech
4. Passive
5. Linking Words and Phrases
6. Countable and Uncountable Nouns
7. Relative Clauses
8. Prepositions of time, place and movement
9. Phrasal Verbs with put, get
10. Have, take, bring
(dotace 0/0)
2.2. Analýza poslechových dovedností

a. - pro celkové porozumění
b. - pro pochopení hlavní myšlenky
c. - pro specifickou informaci
d. - detailní analýza dané pasáže
(dotace 0/0)
3.Četba a analýza autentických textů

a. - pro celkové porozumění
b. - pro pochopení hlavní myšlenky
c. - pro specifickou informaci
(dotace 0/0)
4.4. Psaní: vypracování písemných materiálů

a. motivační dopis
b. dotazník
c. písemná zpráva
d. esej, mini-esej
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Dovednosti pro měření koncentrace analytů
-podmínky pro skladování ovoce e zeleniny
-Rozeznávání rostlinných druhů

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet
Studenti predmet ukonci zapoctovym testem, (70% úspěšnost)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
cvičení6 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení13 h
příprava na průběžný test9 h
Celkem28 h

Základní literatura
  • JANÁSKOVÁ, P. English for horticulture and landscape architecture. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7375-023-7.
  • REDSTON, C. -- CUNNINGHAM, G. Face2face: intermediate student's book. 5. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 160 s. ISBN 978-0-521-60336-2.
  • TIMS, N. -- REDSTON, C. -- CUNNINGHAM, G. Face2face : intermediate workbook. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 88 s. ISBN 978-0-521-67684-7.
  • FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge, 2005.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge, 2005.