Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Květinářství (bc.)
Kód předmětu:KKV1
Název v jazyce výuky:K-Květinářství (bc.)
Název česky:K-Květinářství (bc.)
Název anglicky:Flower Growing (B.Sc.) p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 18/9
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2020/2021 - ZF
Vyučující:Ing. Pavol Kaššák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Uher (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem výuky je seznámit posluchače s vývojem odvětví a technologií a s vývojem tržního sortimentu květin. Posluchači se seznámí s biologií vybraného sortimentu rostlin pro skleníkovou produkci a současnými technologickými možnostmi efektivního pěstování v domácích podmínkách i v zahraniční.
Obsah předmětu:
1.Historie a současnost květinářství v Evropě a ve světě. (dotace 2/0)
a.Historie a současnost květinářství v Evropě a ve světě.
b.Geografický původ nejvýznamnějších květinových druhů, klimatická a vegetační pásma podmiňující jejich výskyt a nároky v kultivaci.

2.Nejvýznamnější tropické květiny pěstované ve sklenících k řezu květů a v hrnkách. (dotace 3/2)
a.Phalaenopsis
b.Anthurium

3.Nejvýznamnější fotoperiodicky citlivé kvetoucí hrnkové květiny, původ a biologie fotoperiodicky reagujících tropických hrnkových druhů kvetin. (dotace 2/1)
a.Poinsettia
b.Kalanchoe

4.Nejvýznamnější hrnkové květiny okrasné listem (dotace 2/3)
a.Ficus
b.Schefflera a Hedera

5.Kapradiny v hrnkách i k řezu zeleně (dotace 1/2)
a.Nephrolepis
b.Adiantum

6.Růže (Rosa) a její výsadní postavení jako skleníkové květiny k řezu. (dotace 1/0)
7.Rychlení subtropických dřevin v hrnkových kulturách, původ a biologie termoperiodicky reagujích druhů. (dotace 2/0)
a.Rhododendron
b.Hydrangea

8.Rychlení cibulovin a hlíznatých květin (dotace 2/0)
a.Tulipa
b.Zantedeschia

9.Nejvýznamnější trvalky v termínovatelných skleníkových kulturách k řezu i pro hrnky (dotace 2/0)
a.Chrysanthemum
b.Solidago

10.Produkce doplňkové zeleně k řezu (dotace 1/1)
a.Asparagus a Ruscus
b.Eucalyptus

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost organizace a plánování
-schopnost samostatné práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-shopnost naplánovat, realizovat a vyhodnotit experiment omezeného rozsahu
-Schopnost orientace v základních květinových sortimentech
-Schopnost orientace ve fyziologii růstu a kvetení
-Schopnost plánovat výrobu a efektivně využívat moderní zahradnické technologie
-Znalosti o rozmnožování rostlin
-znalosti o stavbě těla rostliny

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet bude udělen na podkladě
1) úspěšného zvládnutí zápočtového testu (60% z celkového počtu dostupných bodů)v šestém a desátém semestrálním týdnu
2) vypracování a prezentace závěrečných seminárních prací
3) ověření znalosti rostlinného materiálu.
Zkouška sestává z úvodního písemného testu (min.60%, tj.30 z 50 obdržitelných bodů, 30 minut) a následných pohovorů (ověření hloubky znalostí, cca 20 minut)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h
seminář16 h
konzultace8 h
Samostudium
příprava na zkoušku36 h
příprava na průběžné hodnocení16 h
příprava na průběžný test12 h
zpracování seminární práce24 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • Acta Horticulturae. Leuven: ISHS, 2003. 554 s. ISBN 90-6605-238-4.
 • Introduction to Floriculture. 2. vyd. San Diego: Academic Press, 1992. 636 s. ISBN 0-12-437651-7.
 • VÍT, J. a kol. Květinářství. 3. vyd. Praha: Květ, 2001. 439 s. ISBN 80-85362-41-4.
 • UHER, J. Květinářství. Vývoj sortimentu hrnkových a parkových květin. 1. vyd. Brno: MZLU, 1996. 165 s. ISBN 80-7157-210-1.
 • UHER, J. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. Multimediální texty: základy tržního květinářství. , verze 2.0 (2005). [jiný]. Lednice. 2005.
 • VAN WYK, B. Cut flowers of the world. 400 s. ISBN 978-1-60469-194-8.
 • Kol. Schnittblumenkulturen: [Handbuch des Erwerbsgärtners]. 5. vyd. Stuttgart: Eugen Ulmer, 1996. 576 s. ISBN 3-8001-5140-5.
 • Kol. Topfpflanzenkulturen. 7. vyd. Stuttgart: Eugen Ulmer, 1994. 686 s. ISBN 3-8001-5136-7.
 • KAŠŠÁK, P. Ficus - testovací systém. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07.2.2.00.28.0220 . [online]. 2014. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=64;zobrazit=4688;typ=opora.
 • KAŠŠÁK, P. Technologie pěstování květin. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07.2.2.00.28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/TPK/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
 • POKLUDA, R. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. -- JEZDINSKÝ, A. Databáze zahradnických informací. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07.2.2.00.28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/.