Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Chemie II
Kód předmětu:KCH2
Název v jazyce výuky:K-Chemie II
Název česky:K-Chemie II
Název anglicky:Chemistry II
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (7 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 16/10
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. (garant, přednášející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Ivo Soural, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS. (cvičící, přednášející)
Ing. Petra Švestková (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Přednášky jsou směrovány na základní živiny (voda, tuky, sacharidy, peptidy) a dále na minoritní látky (vitamíny, minerály a jiné).
Obsah předmětu:
1.Složení potravin, biogenní prvky (dotace 1/0)
2.Tuky: mastné kyseliny, homolipidy, heretolipidy (dotace 4/0)
3.Chemické výpočty a laboratorní cvičení (č. 1) (dotace 0/4)
a.Výpočty (1A): chemické reakce, výpočty hmotností
b.Výpočty (1B): hmotnostní zlomek, molární zlomek
c.Laboratoře (1C): titrační stanovení

4.Sacharidy: monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy (dotace 4/0)
5.Voda: funkce vody, pitná voda, voda v potravinách (dotace 1/0)
6.Chemické výpočty a laboratorní cvičení (č. 2) (dotace 0/4)
a.Výpočty (2A): směšovací rovnice, výpočty koncentrací, faktorizace
b.Výpočty (2B): objemový zlomek, objemové procento
c.Laboratoře (2C): neutralizace, faktorizace

7.Peptidy: aminokyseliny, oligopeptidy, polypeptidy, bílkoviny (dotace 4/0)
8.Minoritní látky: vitamíny, minerály (dotace 4/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Dovednosti pro měření koncentrace analytů
-Schopnost využít svých znalostí pro zhodnocení surovin jako je ovoce a zelenina
-znalosti látkových složek v rostlině
-Způsobilost využití znalostí o obsahových látkách

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Účast na seminárních cvičeních.
Písemná nebo ústní zkouška.
Minimální požadavky na splnění zkoušky:
A: 90-100% (správných odpovědí)
B: 80-89%
C: 70-79%
D: 60-69%
E: 50-59%
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška18 h
cvičení8 h
konzultace16 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžný test40 h
zpracování protokolů24 h
zpracování seminární práce30 h
Celkem196 h

Základní literatura
  • DAVÍDEK, J. -- VELÍŠEK, J. Analýza potravin. 2. vyd. Praha: VŠCHT, 1992. 122 s.
  • VELÍŠEK, J. -- HAJŠLOVÁ, J. Chemie potravin 1 a 2 díl. Tábor: OSSIS, 2009. 580 s. ISBN 978-80-86659-17-6.
  • DVOŘÁČKOVÁ, E. -- HELÁNOVÁ, V. Názvosloví a reakce organických sloučenin. Mendelova univerzita v Brně, 2013. 157 s. ISBN 978-80-7375-901-8.
  • NEDOMA, J. -- KOUTNÍK, V. -- HRDLIČKA, P. Anorganická a analytická chemie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1994. 224 s. ISBN 80-7157-133-4.
Doporučená literatura
  • VELÍŠEK, J. -- CEJPEK, K. Biosynthesis of food components. 1. vyd. Tábor: OSSIS, 2008. 497 s. ISBN 978-80-86659-12-1.