Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství / K-Výpočetní technika
Kód předmětu:KVT
Název v jazyce výuky:K-Výpočetní technika
Název česky:K-Výpočetní technika
Název anglicky:Computer Technology p/t
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 15/0
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - ZF
Vyučující:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit s topologiemi počítačových sítí.
Získat znalosti pro práci v síti Internet a s programy Word a Excel.
Znalosti pak dále uplatnit při psaní seminárních a diplomových prací.
Obsah předmětu:
1.Architektura počítače a operační systémy (dotace 0/1)
a.Architektura IBM PC
b.Topologie sítí
c.Operačních systémy MS DOS, MS Windows, Novell, UNIX

2.Internet (dotace 0/2)
a.Topologie a architektura internetu
b.Programy klient v síti Internet
c.Elektronická pošta

3.Textový editor MS WORD (dotace 0/6)
a.Uživatelské prostředí
b.Psaní a typografická úprava textu
c.Styly textu
d.Psaní rozsáhlých dokumentů (diplomové práce)
e.Tabulka, graf, osnova a rejstřík
f.Sloupce, rámečky, kreslení a editor rovnic

4.Tabulkový procesor MS EXCEL (dotace 0/9)
a.Práce s tabulkou, tvorba grafů, tisk
b.Funkce a doplňkové operace s tabulkou
c.Doplňkové moduly a analytické nástroje
d.Třídění a filtrování seznamů
e.Kreslení a vkládání obrázků do tabulky

5.Tvorba prezentací v POWERPOINTu
Toto téma bylo inovováno v rámci realizace projektu č.CZ.1.07/2.2.00/15.0122
(dotace 0/4)
a.Vkládání textu (Formátování, záhlaví a zápatí, problematika fontů)
b.Kresleni (Jednoduché objekty, formátování automatických tvarů, obrázky, vkládání, propojování, formáty obrázků, optimalizace grafických prvků pro PowerPoint)
c.Tabulky (Tvorba tabulky v PowerPointu, vkládání tabulky z jiných aplikací, formátováni tabulek)
d.Grafy (Tvorba grafů v PowerPointu. Jak vložit grafy z jiných aplikací a formátování grafu)
e.Pokročilý design (šablony a rozvržení, pozadí snímku, efekty a animace, vylepšujeme rozvržení objektu, seskupování a zarovnávání objektů)
f.Tisk (Náhled před tiskem. Optimalizace tisku)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-shopnost naplánovat, realizovat a vyhodnotit experiment omezeného rozsahu
-Schopnost použití výpočtů pro vyhodnocování experimentálních dat
-Schopnost využít sdílení sešitu a spolupráce
-Schopnost využít vzorce a funkce při práci s tabulkami
-Schopnost zpracovávat koncepci a strategii ve firmě

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zkouška - student u počítače upraví zadaný zdrojový text podle předlohy. Důraz je kladen zejména na dodržování správných zásad práce s textovým procesorem Word. V případě aplikace Excel, bude student muset vytvořit tabulku podle modelu. Pokud je student držitelem ECDL certifikátu, je možné uznání zkoušky.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
přednáška15 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
příprava na průběžný test35 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • PÍRKOVÁ, K. Microsoft Office Word 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 367 s. ISBN 978-80-251-1571-8.
 • BROŽ, M. Microsoft Office Excel 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 407 s. ISBN 978-80-251-1822-1.
 • KRÁL, M. -- MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1619-7.
 • HERBORTH, C. Unix a Linux: názorný průvodce administrátora. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 288 s. ISBN 80-251-0978-X.
Doporučená literatura
 • Lattenberg L. Druhy rozlišení v počítačové grafice. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Photoshop - hloubka ostrosti. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Prezentační nástroj Prezi. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Představení nástroje Sketchup 8. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Redakční systém WordPress. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - drape. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - face component. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - instalace pluginu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - make slice. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - meřítko podkladu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - move. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - rotate. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - scale. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - skupiny a komponenty. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Sketchup - terén z vrstevnic. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Současné trendy na finančních trzích. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Současné trendy v řízení lidských zdrojů (HRM). Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Uchopovací režimy v Autocadu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.