Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství
Program: B-ZI Zahradnické inženýrství
Obor: B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní program vinohradnictví a vinařství je zaměřený na výchovu absolventů, kteří najdou uplatnění jako agronomové specialisté ve vinicích, technologové ve vinařských provozech, pracující v obchodu z vínem a v oblasti marketingu, zaměstnanci státní správy. Avsolventi získají teoretické a praktické poznatky z oblasti biologie révy vinné, agrotechniky révy vinné, ampelografie, vinařských technologií, chemie, biochemie a mikrobiologie vína. Dále poznatky z oblasti ekonomiky a marketingu. V průběhu studia získávají praktickou schopnost syntetizovat získané poznatky a zapojit do manažerského rozhodování. Na základě těchto poznatků jsou schopni inovativně přistupovat k řízení vinařských a vinohradnických podniků, rozvoji a uplatňování nových pěstitelských a zpracovatelských technologií, marketingu vín.
Studijní výstupy: Získání poznatků z agrotechniky révy vinné, zejména biologie révy vinné, moderních agrotechnických postupů při pěstování révy vinné a ampelografie
Získání poznatků z technologických postupů při výrobě vína, chemie a biochemie vína a vinařské mikrobiologie
Schopnost syntetizovat získané poznatky a zapojit do manažerského rozhodování
Schopnosti inovativně přistupovat k řízení vinařských a vinohradnických podniků, rozvoji a uplatňování nových pěstitelských a zpracovatelských technologií, marketingu vína nebo rozhodování ve státních institucích.
Způsobilost k vedení a řízení senzorického hodnocení vína a hroznů.
Způsobilost k vykonávání stěžejních laboratorní analýz pro správný management kvality produkce.
Uplatnění absolventů:Absolventi jsou schopni inovativně přistupovat k řízení vinařských a vinohradnických podniků, rozvoji a uplatňování nových pěstitelských a zpracovatelských technologií, marketingu vína nebo rozhodování ve státních institucích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KAGRKK-Agroklimatologiezkouška6
KBOTK-Botanikazkouška6
KCH1K-Chemie Izkouška6
KMIBK-Mikrobiologiezkouška6
KZVMTK-Základy vyšší matematikyzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KSJA1K-Světový jazyk - Angličtina 1zápočet1
KSJN1K-Světový jazyk - Němčina 1zápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KBIMK-Biometrikazkouška6
KCH2K-Chemie IIzkouška7
KPEDK-Pedologiezkouška6
KVZRK-Výživa a hnojení révy vinnézkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KSJA2K-Světový jazyk - Angličtina 2zápočet1
KSJN2K-Světový jazyk - Němčina 2zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KFRK-Fyziologie rostlinzkouška6
KORVK-Ochrana révy vinnézkouška6
KVIK-Vinohradnictví bczkouška5
KVTK-Výpočetní technikazkouška5
KZVIK-Základy vinařstvízkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KSJA3K-Světový jazyk - Angličtina 3zkouška1
KSJN3K-Světový jazyk - Němčina 3zkouška1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KBRVK-Biologie révy vinnézkouška4
KDCHOIVK-Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur - pro VIN Izkouška5
KENOK-Enologiezkouška5
KGENK-Genetikazkouška5
KMRSK-Marketingzkouška5
KPEKK-Podniková ekonomikazkouška6
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KARVK-Agrotechnika révy vinnézkouška6
KAMRVK-Ampelografie révy vinnézápočet3
KKBP1K-Kolokvium bakalářských projektů Izápočet5
KSHJK-Senzorické hodnocení jakostizkouška5
KTPVK-Technika pro vinařstvízkouška5
KTSVK-Technologie speciálních vínzkouška6
KVHPK-Vinohradnické praktikumzápočet3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KKBP2K-Kolokvium bakalářských projektů IIzápočet4
KVCHBK-Vinařská chemie a biochemiezkouška4
KVIPK-Vinařské praktikumzápočet3
KVIMK-Vinohradnická mechanizacezkouška6
KZOVK-Základy ovocnictvízkouška6
Skupina předmětů povinných
KBPK-Bakalářská prácezápočet10