Studijní programy / N-HOE Horticultural Engineering
Program: N-HOE Horticultural Engineering
Obor: N-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:The international study programme “International Master of Horticultural Science” is focused, within the framework of a joint tuition plan implemented in cooperation with partner institutions, on the education and training of students for their future activities in spheres of management, trade, and services as well as in governmental services at the European level. In the course of their studies, students can get a certain level of specialisation on the base of passing through both obligatory and voluntary courses that have been selected with regard to current trends in modern European horticultural production. As a segment of special agricultural production, the field of studies “Horticulture” involves the horticultural industry in its complete scope and professional specialisations at the level of the master degree.
Uplatnění absolventů:The main goal of studies is to inform students about the current situation in the field of horticultural production with regard to is international aspects and to prepare graduated experts capable of application of gained knowledge in domains of both theory and practice. The key advantage of students in this study programme will be their good orientation in the European horticultural industry that they will acquire during their study stays at partner universities in different countries. Within the framework of studies, great stress will be laid on the current problems of modern horticulture that concern above all domains of vegetable production, pomiculture, viticulture, greenhouse production, plant biotechnologies, storage of horticultural product, their quality etc. The central point of this study programme will be the elaboration of a diploma thesis, in which students will have a chance to specialize themselves and investigate a certain, concrete part of the horticultural industry. Thanks to facultative subjects, students will be able to extend their knowledge about many other different parts of the horticultural production that will be involved in a complex manner into this study programme.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HOEARBTHOE Aplikované rostlinné biotechnologiezkouška6
HOEPPEHOE Pěstování peckovinzkouška6
HOESOVHOE Skladování ovocezkouška6
HOESVPHOE Sofistikovaná zelinářská produkcezkouška5
HOEVINHOE Vinařstvízkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
HOETODHOE Technologie ovocných destilátůzkouška4
HOEZMIIHOE Zahradnická mechanizacezkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HOEDPHOE Diplomová prácezápočet20