Studijní programy / B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Program: B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Obor: B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Profil programu krajinářská architektura směřuje do oblastí plánování, navrhování, a projektování kulturní krajiny -- městské i venkovské. Absolvent studiem nabyl komplexních znalostí historických a teoretických kořenů zahradního umění a krajinářské architektury, hlubokého biologického základu k výtvarnému seskupování rostlin a ekologické myšlení. Je způsobilý kreativní imaginace v konstrukci a manipulaci s terénem, vodou, vegetací, stavbami, uměleckými, technickými a přírodními artefakty v procesu vytváření prostoru a prostředí.


Studijní program Zahradní a krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014 mezinárodní akreditaci IFLA
(International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní federace zahradních architektů).
Studijní výstupy: Znalost historických a teoretických kořenů zahradního umění a krajinářské architektury.
Znalost hlubokého biologického základu k výtvarnému seskupování rostlin.
Způsobilost v kreativní konstrukci a manipulaci s terénem, vodou, vegetací a stavbami.
Způsobilost v procesu vytváření prostoru a prostředí.
Schopnost tvořit, realizovat a udržovat zahrady a parky.
Schopnost pečovat o památky zahradního umění a krajinářské architektury.
Uplatnění absolventů:Po splnění předepsané délky praxe a složení autorizačních zkoušek bude komplexně připraven k výkonu povolání autorizovaného krajinářského architekta ve smyslu zákona 360/92 Sb.
Je rovněž připraven, aby rozvíjel svou osobnost jako koncepční pracovník v odborných institucích a orgánech státní zprávy a dalším vzděláváním dospěl pro působnost v pedagogických a vědeckých funkcích na univerzitách a výzkumných pracovištích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZ1Botanika pro ZAKA Izkouška5
DU1Dějiny umění Izkouška2
EK1Ekologie Izápočet3
GEZGeologie pro ZAKAzkouška5
KLIKlimatologiezkouška5
VT1ZVýtvarná tvorba I pro ZKAzkouška4
ZPKZáklady prostorové kompozicezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZ2Botanika pro ZAKA IIzkouška5
DU2Dějiny umění IIzkouška2
EK2Ekologie IIzkouška5
FCEFytocenologiezkouška5
PUZPůdoznalstvízkouška5
VT2ZVýtvarná tvorba II pro ZKAzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATZ1Ateliér ZAKA Izkouška6
DU3Dějiny umění IIIzkouška2
GDZGeodézie pro ZaKAzkouška4
NK1Nauka o krajině Izápočet2
TA1Teorie a vývoj zahradní architektury Izápočet5
VT3ZVýtvarná tvorba III pro ZKAzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAOdborný jazyk - angličtinazápočet1
OJNOdborný jazyk - němčinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATZ2Ateliér ZAKA IIzkouška6
DE1Dendrologie Izápočet5
MKIMateriály a konstrukce Izápočet5
NK2Nauka o krajině IIzkouška5
TA2Teorie a vývoj zahradní architektury IIzkouška5
ZZ1Zakládání a údržba zeleně Izápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJA2Odborný jazyk - angličtina IIzkouška2
OJN2Odborný jazyk - němčina IIzkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATBAteliér biotechniky Izkouška8
DE2Dendrologie IIzápočet5
KZ1Květinářství pro ZAKA Izápočet4
MKIIMateriály a konstrukce IIzkouška5
ZZ2Zakládání a údržba zeleně IIzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATZ3Ateliér ZAKA IIIzkouška8
DE3Dendrologie IIIzkouška5
KZ2Květinářství pro ZAKA IIzkouška5
PR1Použití rostlin Izápočet5
PDSProjektová dokumentace stavebzkouška4
ZA1Zahradně architektonická tvorba Izápočet4
Skupina předmětů povinných
PPLProvozní praxe Lednice - 2 týdny / 80 hodinzápočet2
7. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATB2Ateliér biotechniky IIzkouška10
KP1ZKrajinné plánování I pro ZKAzkouška4
PR2Použití rostlin IIzkouška5
URBUrbanismuszkouška2
UZPZÚzemní plánování pro ZKAzkouška2
ZA2Zahradně architektonická tvorba IIzkouška4
8. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BEMDBlok ekonomicko - manažerských disciplín - 2 týdny/60 hodinzkouška5
PRXZPraxe ZKA - 5 týdnů / 200 hodinzápočet8
WKTWorkshop - krajinářské téma - 3 týdenní blok/120 hodinzkouška7
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
DPSDigitalni perspektivazápočet2
ENOEnologiezkouška5
FL2Floristika IIzápočet5
GBCGeobiocenologiezkouška4
GKIGIS a krajinné interpretacezápočet3
KBPVIN2Kolokvium bakalářských projektů VIN IIzápočet4
KVPKresba v přírodězápočet3
LROZLéčivé rostliny v okrasném zahradnictvízkouška5
OPRObecná produkce rostlinná pro ZFzkouška5
OHZPOdpadové hospodářství ve zpracovatelských provozechzkouška5
PGPočítačová grafikazápočet2
SZRPSkladování a zpracování rostlinných produktůzkouška6
CADSystémy CADzápočet3
SORZŠkolkařství okrasných rostlin ZaKAzkouška5
TCP1Terénní cvičení - Prameny zahradního umění Izkouška8
TCP2Terénní cvičení - Prameny zahradního umění IIzkouška8
TCP3Terénní cvičení - Prameny zahradního umění IIIzkouška8
UAGÚvod do GISzápočet2
VYHRVýživa a hnojení rostlinzkouška3
ZAZZahradnictví pro ZAKAzkouška3
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
APFTAlternativní produkce v zahradnictví FTzkouška4
DPSDigitalni perspektivazápočet2
EXOExtenzivní ovocnictvízkouška6
FL1Floristika Izápočet5
FROFyziologie rostlinzkouška6
CAOChemie anorganická a organickázkouška6
IKInterpretace krajinyzápočet1
KLIKlimatologiezkouška5
KBPVIN1Kolokvium bakalářských projektů VIN Izápočet5
KODKomunikační dovednostizápočet3
LESLesnictvízkouška5
MEZ2Mechanizace pro ZAKAzkouška3
MZVMechanizace zahradnické výrobyzkouška5
OPRObecná produkce rostlinná pro ZFzkouška5
PUPKPéče o chráněná území přírody a krajinyzkouška5
PGPočítačová grafikazápočet2
PVSBPrávo a veřejná správa Bczkouška3
SPRSpeciální rostlinyzkouška5
CADSystémy CADzápočet3
GISSystémy GISzápočet3
VLVAVývoj Lednicko-valtického areáluzkouška3
ZADUZáklady dějin uměnízkouška2
ZOVZáklady ovocnictvízkouška6