Studijní programy / B-ZI Zahradnické inženýrství
Program: B-ZI Zahradnické inženýrství
Obor: B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní program vinohradnictví a vinařství je zaměřený na výchovu absolventů, kteří najdou uplatnění jako agronomové specialisté ve vinicích, technologové ve vinařských provozech, pracující v obchodu z vínem a v oblasti marketingu, zaměstnanci státní správy. Avsolventi získají teoretické a praktické poznatky z oblasti biologie révy vinné, agrotechniky révy vinné, ampelografie, vinařských technologií, chemie, biochemie a mikrobiologie vína. Dále poznatky z oblasti ekonomiky a marketingu. V průběhu studia získávají praktickou schopnost syntetizovat získané poznatky a zapojit do manažerského rozhodování. Na základě těchto poznatků jsou schopni inovativně přistupovat k řízení vinařských a vinohradnických podniků, rozvoji a uplatňování nových pěstitelských a zpracovatelských technologií, marketingu vín.
Studijní výstupy: Získání poznatků z agrotechniky révy vinné, zejména biologie révy vinné, moderních agrotechnických postupů při pěstování révy vinné a ampelografie
Získání poznatků z technologických postupů při výrobě vína, chemie a biochemie vína a vinařské mikrobiologie
Schopnost syntetizovat získané poznatky a zapojit do manažerského rozhodování
Schopnosti inovativně přistupovat k řízení vinařských a vinohradnických podniků, rozvoji a uplatňování nových pěstitelských a zpracovatelských technologií, marketingu vína nebo rozhodování ve státních institucích.
Způsobilost k vedení a řízení senzorického hodnocení vína a hroznů.
Způsobilost k vykonávání stěžejních laboratorní analýz pro správný management kvality produkce.
Uplatnění absolventů:Absolventi jsou schopni inovativně přistupovat k řízení vinařských a vinohradnických podniků, rozvoji a uplatňování nových pěstitelských a zpracovatelských technologií, marketingu vína nebo rozhodování ve státních institucích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGRKAgroklimatologiezkouška6
BO1Botanika Izkouška6
CHAChemie anorganická a analytickázkouška6
MIBMikrobiologiezkouška6
ZVMTZáklady vyšší matematikyzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIMBiometrikazkouška6
CHOBChemie organická a biochemiezkouška6
PRXVOdborná praxe - VaVzápočet3
PEDPedologiezkouška6
VZRVýživa a hnojení révy vinnézkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FROFyziologie rostlinzkouška6
MARMarketingzkouška5
ORVOchrana révy vinnézkouška6
VH1Vinohradnictví (bc.)zkouška6
ZVIZáklady vinařstvízkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAVOdborný jazyk - angličtina (VIN a JRPZ)zkouška3
OJNVOdborný jazyk - němčina (VIN a JRPZ)zkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BRVBiologie révy vinnézkouška3
DCHOIVDiagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur - pro VIN Izkouška5
ENOEnologiezkouška5
GENGenetikazkouška5
POEPodniková ekonomikazkouška6
VCHBVinařská chemie a biochemiezkouška3
Skupina předmětů povinných
PRXPraxe - 3 týdny / 120 hodinzápočet2
Skupina předmětů povinných
PPLProvozní praxe Lednice - 2 týdny / 80 hodinzápočet2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ARVAgrotechnika révy vinnézkouška6
AMRVAmpelografie révy vinnézápočet3
SKHSklepní hospodářstvízkouška3
TPVTechnika pro vinařstvízkouška5
TSVTechnologie speciálních vínzkouška5
VMVinohradnická mechanizacezkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SHJSenzorické hodnocení jakostizkouška5
SKH2Sklepní hospodářství II.zkouška3
VYTVýpočetní technikazkouška5
ZKPZáklady kvasného průmysluzkouška7
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
DPSDigitalni perspektivazápočet2
ENOEnologiezkouška5
FL2Floristika IIzápočet5
GBCGeobiocenologiezkouška4
GKIGIS a krajinné interpretacezápočet3
KBPVIN2Kolokvium bakalářských projektů VIN IIzápočet4
KVPKresba v přírodězápočet3
LROZLéčivé rostliny v okrasném zahradnictvízkouška5
OPRObecná produkce rostlinná pro ZFzkouška5
OHZPOdpadové hospodářství ve zpracovatelských provozechzkouška5
PGPočítačová grafikazápočet2
SZRPSkladování a zpracování rostlinných produktůzkouška6
CADSystémy CADzápočet3
SORZŠkolkařství okrasných rostlin ZaKAzkouška5
TCP1Terénní cvičení - Prameny zahradního umění Izkouška8
TCP2Terénní cvičení - Prameny zahradního umění IIzkouška8
TCP3Terénní cvičení - Prameny zahradního umění IIIzkouška8
UAGÚvod do GISzápočet2
VYHRVýživa a hnojení rostlinzkouška3
ZAZZahradnictví pro ZAKAzkouška3
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
APFTAlternativní produkce v zahradnictví FTzkouška4
DPSDigitalni perspektivazápočet2
EXOExtenzivní ovocnictvízkouška6
FL1Floristika Izápočet5
FROFyziologie rostlinzkouška6
CAOChemie anorganická a organickázkouška6
IKInterpretace krajinyzápočet1
KLIKlimatologiezkouška5
KBPVIN1Kolokvium bakalářských projektů VIN Izápočet5
KODKomunikační dovednostizápočet3
LESLesnictvízkouška5
MEZ2Mechanizace pro ZAKAzkouška3
MZVMechanizace zahradnické výrobyzkouška5
OPRObecná produkce rostlinná pro ZFzkouška5
PUPKPéče o chráněná území přírody a krajinyzkouška5
PGPočítačová grafikazápočet2
PVSBPrávo a veřejná správa Bczkouška3
SPRSpeciální rostlinyzkouška5
CADSystémy CADzápočet3
GISSystémy GISzápočet3
VLVAVývoj Lednicko-valtického areáluzkouška3
ZADUZáklady dějin uměnízkouška2
ZOVZáklady ovocnictvízkouška6