Studijní programy / N-STAV Stavby na bázi dřeva
Program: N-STAV Stavby na bázi dřeva
Obor: N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Za stěžejní všeobecné kompetence získané absolvováním magisterského stupně studia jsou považovány dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací, schopnost aplikace znalostí v praxi, schopnost komunikovat s experty v jiném oboru a schopnost organizace a plánování. Z oborových kompetencí jsou to znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách, znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb, znalost výrobní techniky a mechanizace, znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí, znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb a znalost základů ekonomických kalkulací a finančního účetnictví.
Studijní výstupy: Znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb
Znalost materiálů na bázi dřeva a jejich aplikace ve stavbách
Znalost navrhování dřevěných prvků a konstrukcí
Znalost ekonomických kalkulací a finančního účetnictví
Orientace v problematice rekonstrukcí dřevěných prvků objektů a konstrukcí
Analýza a řešení problémů technického charakteru
Uplatnění absolventů:Absolventi získají znalosti materiálů, dovednosti o oborech technologie, konstrukce, bezpečnosti, pracovních postupů, výrobní ekologie, organizace a ekonomie. Absolventi bakalářského stupně studia mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti v konstrukčních a projekčních kancelářích malých a středních výrobních a realizačních firem, mohou působit v přípravě výroby konstrukcí, realizace staveb i v odborném školství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MNBDMateriály na bázi dřevazkouška4
STMStavebně truhlářská výroba - Nzkouška5
TTADNTepelná technika a akustika v dřevostavbáchzkouška5
TKKTypologie krovových konstrukcízkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
ERGOMErgonometriezápočet3
MDPSModifikované dřevo pro stavbyzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AM-DIAplikovaná matematikazkouška5
FRIZFinanční řízenízkouška4
PBSPožární bezpečnost stavebzkouška4
PRDProjektování dřevostavebzkouška5
PRXDSProvozní praxe STAVzápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KOSTKonstrukční spojezápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MNGNManagementzkouška4
NPKDNosné prvky a konstrukce ze dřevazkouška5
SAKStatická analýza konstrukcízkouška5
TVAPDTechnologie výroby a provádění dřevostavebzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
ZRJŘízení jakostizkouška3
TNPSTechnická normalizace a prohlášení o shodězkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SDPDiplomová prácezápočet15
PPDKPamátková péče o dřevěné konstrukcezkouška5
TVBTechnické vybavení budovzkouška4
VPALVýrobní procesy a logistikazkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 9 kr.)
AMEAplikovaná mechanikazápočet3
CADAECAE (Computer-aided engineering)zápočet3
DCHDendrochronologiezápočet3
HODVYHodnocení výrobkůzápočet3
OPPVObytná podkroví a půdní vestavbyzápočet3
PRXVPraxe volitelná provoznízápočet3
DKREKRekonstrukce staveb se zaměřením na dřevěné konstrukcezápočet3
SLNTPStavební legislativa a navazující technologické procesyzápočet3
VPTPVýpočtové postupy v technické praxizápočet3
ZOUDIZpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrstvízápočet3