Studijní programy / N-NI Nábytkové inženýrství
Program: N-NI Nábytkové inženýrství
Obor: N-NI-NI Nábytkové inženýrství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Daný studijní obor navazujícího dvouletého magisterského programu Nábytkové inženýrství je charakteristický dvoustupňovým pojetím aktivního osvojení si kompetencí studentů: na prvním stupni studenti oboru získají znalosti vlastnosti materiálů, konstrukcí nábytku, výrobních postupů i řešení jak výtvarných tak konstrukčních detailů, na což následně naváží schopnosti syntetizovat tyto technické dovednosti v procesu tvorby vlastního návrhu a schopnost řešit projekty v širším kontextu. Daná koncepce přitom těsně vychází ze skutečnosti, že v předcházejícím bakalářském studio SO Tvorba a výroba nábytku si student osvojil nástroje a metodu tvorby.
Studijní výstupy: Znalost technologií výroby nábytku
Znalost techniky pro výrobu nábytku
Znalost materiálů pro výrobu nábytku.
Schopnost vedení týmu pracovníků v nábytkářství
Schopnost tvorby ekonomických odhadů v nábytkářství
Způsobilost pro rozhodovací procesy při řízení nábytkářských firem
Uplatnění absolventů:Stěžejní znalosti absolventů jsou v oblasti výroby nábytku a materiálů na bázi dřeva, nových komponentů výrob, strojního obrábění, výrobních technologií a v oblasti projektování nábytkářských výrobních systémů. Významnou oblastí vzdělání je řízení odpadového hospodářství. Technické vzdělání je doplněno ekonomickými disciplínami a manažerskými technikami zaměřenými na ekonomiku podnikání a management nábytkářského průmyslu, administrativu provozu, bezpečnost práce, řízení jakosti výrobků, certifikaci výrob, ověřování kvalitativních znaků nábytku a problematiku exportu a obchodu s nábytkem. Cílem studia je připravit absolventy odborně zaměřené na inovace technologií a technik nábytkářské výroby ve všech nezbytných vědních souvislostech, absolventy schopné manažerské činnosti s dostatečnou ekonomickou erudicí nezbytnou pro řídící funkce nábytkářského podniku. Program je obsahem výuky koncipován pro výchovu syntetické osobnosti, která dokáže skloubit technické a ekonomické znalosti a zvyšovat konkurenční schopnosti české nábytkové produkce. Absolventi se uplatní zejména v řídících funkcích výrobní sféry podniků nábytkářského průmyslu, při projektování výrob nábytku, při expertní činnosti ve státních institucích a obchodních řetězcích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IMTDInženýrská matematika pro NIzápočet5
NMUManažerské účetnictvízkouška3
NAOBNástroje a obráběnízkouška4
SKMBDSoučasné kompozitní materiály na bázi dřeva pro nábytkový průmyslzkouška4
SVTESpeciální výrobní technologiezkouška4
TCVTechnologie čalounické výrobyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
ERGOMErgonometriezápočet3
RNSALŘízení nábytkářských strojů a linekzápočet3
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SCADMAplikace CAD/CAM 3Dzápočet3
FRIZFinanční řízenízkouška4
KKNMKovové konstrukce nábytku a mechanizmyzápočet3
NDMNábytek a domiciologiezkouška4
NMATNauka o materiáluzkouška4
SWVPSoftwarová podpora managementu nábytkářského průmysluzápočet4
TLVNTechnologie lepení ve výrobě nábytkuzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
TMBDTvarování materiálů na bázi dřevazkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IKONInteriérové konstrukcezápočet4
MNGNManagementzkouška4
OZPNOchrana životního prostředí v nábytkovém průmysluzkouška4
SKKStatistická kontrola kvalityzkouška4
SRKSystémy řízení kvalityzkouška4
TPVVTechnologické projektování ve výrobě nábytkuzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
PPHNPamátková péče o historický nábytekzápočet3
VNNVýroba nedřevěného nábytkuzápočet3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
NDPDiplomová prácezápočet20
OSNObchod s nábytkemzkouška3
ORNVOrganizace a řízení nábytkové výrobyzkouška4
PUNPovrchové úpravy nábytkuzkouška4
PJMProjektový managementzápočet4
ZDNZáklady designu nábytkuzkouška3
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 5 kr.)
AMEAplikovaná mechanikazápočet3
COCCNC obráběcí centrazápočet3
PRXVPraxe volitelná provoznízápočet3
VPTPVýpočtové postupy v technické praxizápočet3
ZOUDIZpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrstvízápočet3