Studijní programy / N-LI Lesní inženýrství
Program: N-LI Lesní inženýrství
Obor: N-LI-LI Lesní inženýrství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Koncepce programu vychází z komplexního pojetí lesnictví, od základních znalostí lesních ekosystémů, přes hospodářskou úpravu lesů, rozvoj a aplikaci přírodě blízkých způsobů hospodaření a systémové ochrany přírody, až po základní znalosti o ekonomickém pojetí výrobních faktorů v lesním hospodářství. Shrnujícím posláním studia je připravit absolventy, kteří budou schopni vykonávat náročné a vysoce odborné profesní funkce na různých úrovních všech typů organizací, jejichž činnost je více či méně spojena s lesem, lesním hospodářstvím a ochranou přírody u nás i v zahraničí.
Studijní výstupy: Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
Schopnost analýzy a syntézy
Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
Schopnost samostatně vymezit, pojmenovat a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické lesnické problémy
Schopnost řešit problémy
Schopnost rozhodovat
Tvorba projektů a jejich management
Vědecko-výzkumné dovednosti
Uplatnění absolventů:239567
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Petr Maděra

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FLZPFunkce lesa v životním prostředízkouška4
NRLENauka o růstu lesazkouška5
PPLEPolyfunkční pěstění lesůzkouška5
TTLT1Technika a technologie lesní těžbyzkouška5
VSPFVodohospodářské stavby pro plnění funkcí lesazkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKLDEkofyziologie lesních dřevinzkouška5
IMTInženýrská matematikazkouška4
OLIOchrana lesazkouška5
PULPěstování účelových lesůzápočet5
SKAZŠkolkařství a zalesňovánízkouška5
ZPRSZpřístupňovací stavby pro plnění funkcí lesazkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
GSLDGenetika a šlechtění lesních dřevinzkouška4
HOSPHospodářská úprava strukturně bohatých lesůzkouška5
LPLesnická politikazkouška5
MLHManagementzkouška5
TTDDTechnika a technologie dopravy dřívízkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
LDPDiplomová prácezápočet20
EKLILesnická ekonomikazkouška5
OPLUOchrana přírody a její legislativní úpravazápočet4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 15 kr.)
AGLESAgrolesnictvízápočet3
AZEAlternativní zdroje energiezápočet3
DVLEDisturbance v lesních ekosystémechzápočet3
EKOEFEkonomická efektivnost LHzápočet3
GPZPGeoinformatika pro závěrečné prácezápočet3
ILKIntenzívní lesní kulturyzápočet3
MYSYMykorhizní symbiózyzápočet3
OLPSOceňování lesazápočet3
RHLDRhizologie lesních dřevinzápočet3
ANDStatistika pro závěrečné prácezápočet3
ZAVVZáklady vědecké výchovyzápočet1