Studijní programy / N-KI Krajinné inženýrství
Program: N-KI Krajinné inženýrství
Obor: N-KI-KI Krajinné inženýrství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je připravit odborníky ovládající problematiku cíleného rozvoje krajiny a krajinného plánování ve vztahu k ekologické stabilitě krajiny, odpadovému hospodářství, rekreačnímu využívání krajiny, ochrany přírody a krajiny, péče o půdní systémy, genofond a chráněná území a jejich management, hodnocení vlivů antropogenní činnosti na krajinu, managementu územních systémů ekologické stability, vodního hospodářství, tvorbu krajinotvorných děl, rekultivace a revitalizace prostředí.
Studijní výstupy: Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
Tvorba projektů a jejich management
Schopnost samostatně řešit problémy
Schopnost vedení a rozhodování
Znalosti krajinného a územního plánování
Znalosti podnikové ekonomiky
Znalosti ochrany přírodního prostředí
Znalosti vodního hospodářství krajiny
Znalosti zpřístupňování a účelových staveb v krajině
Znalosti environmentálních funkcí dřevinné vegetace
Uplatnění absolventů:239568
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FKVFunkce krajinné vegetacezkouška3
HINFKHospodářská informatika (KI)zkouška5
IMTInženýrská matematikazkouška4
MZZSMechanika zemin a zakládání stavebzkouška5
VVKJVVoda v krajině a její využitízkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
VODHOdpadové hospodářství a rekultivacezkouška5
PEDVKPéče o dřevinnou vegetaci v krajinězkouška6
PSVKProvádění staveb v krajinězkouška4
UTHBÚprava vodních toků a hrazení bystřinzkouška6
VGDPVyužití GIS a DPZ pro krajinné inženýrstvízkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KRCestovní ruch a krajinná rekreologiezkouška4
MVNVMalé vodní nádržezkouška5
MKIManagement a ekonomika v krajinném inženýrstvízkouška5
PSVPozemní stavby v krajinězkouška5
UKIIÚčelové komunikace v krajinězkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KDPDiplomová prácezápočet20
KVAGKvartérní geologiezkouška4
UVRPÚprava vodního režimu půdzkouška4
UZRÚzemní rozvojzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 14 kr.)
AGLSHAplikovaná geologie ložisek stavebních surovin regionů ČRzápočet3
MAPBKMapování biotopů a krajinyzápočet3
POBUProjektování v oblasti biotechnických úpravzápočet3
RVKPRekreační využívání krajiny v praxizápočet3
RVTRevitalizace vodních tokůzápočet3
ZSDKZačleňování staveb do krajinyzápočet3
ZPSBZáklady projektování stavebzápočet3
ZAVVZáklady vědecké výchovyzápočet1
ZAVPZáklady veřejného právazápočet3
HOVLZpůsoby hodnocení vlivů na životní prostředízápočet3