Studijní programy / N-DSGN Design nábytku
Program: N-DSGN Design nábytku
Obor: N-DSGN-DSGN Design nábytku
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Daný magisterský obor rozvíjí sebevědomí tvůrčí osobnosti a schopnosti orientace a kompetence v oborech designu nábytku, blízkých jako jsou architektura, předmětový design, ekologie nebo technologický rozvoj a vazby k těmto oborům podle osobní inklinace. Student během dvou let studia nabude také znalostí z oblasti ochrany životního prostředí v celém životním cyklu nábytku, z oblasti vlivu prostředí na chování, výkonnost a náladu uživatelů nábytku z krátkodobého hlediska a na duševní a fyzické zdraví z dlouhodobého hlediska.
Studijní výstupy: Znalost tvorby nábytku
Znalost designu nábytku
Schopnost tvořit nábytek
Schopnost navrhovat výrobu nábytku
Způsobilost pro vedení tvůrčího kolektivu
Způsobilost pro rozpoznání kreativního myšlení
Uplatnění absolventů:Absolventi jsou během studia vybaveni kompetencemi pro vývoj a tvorbu nábytku, které jsou orientovány na průmyslovou výrobu. Kompetence jsou podložené znalostmi z oblasti výroby nábytku, z oblasti materiálů na bázi dřeva i nedřevěných materiálů a rovněž znalostmi způsobů zpracování těchto materiálů, při výrobě nábytku.
Odborné znalosti jsou dále podložené nabytými znalostmi z oblastí ekonomických věd. Absolvent studijního programu Design nábytku je vybaven kompetencemi pro vývoj a tvorbu nábytku, zaměřeného a určeného pro průmyslovou výrobu, se znalostmi fyzikálně -- mechanických, chemických a zpracovatelských vlastností materiálů na bázi dřeva a nedřevěných materiálů, se zřetelem na místnosti a limity průmyslové nábytkářské výroby.
Absolvent je tak profilován jako samostatná tvůrčí osobnost se systémovým přístupem a s cílem nalezení uplatnění zejména:
-- v designérských nebo projekčních atelierech;
-- v nábytkových studiích;
-- u výrobců nábytku nebo jako samostatný designer;
-- v odborném školství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Dr. Ing. Petr Brunecký

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ADN1Ateliér designu nábytku Izápočet4
AIPSAteliér inspirace přírodními strukturami Izkouška4
ATI1Ateliér interiéru Izápočet4
PEKPodniková ekonomikazkouška3
SKMBDSoučasné kompozitní materiály na bázi dřeva pro nábytkový průmyslzkouška4
TMBDTvarování materiálů na bázi dřevazkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
ACHArchitekturazkouška3
ERGOMErgonometriezápočet3
PPHNPamátková péče o historický nábytekzápočet3
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ADN2Ateliér designu nábytku IIzkouška4
AIPS2Ateliér inspirace přírodními strukturami IIzkouška4
ATI2Ateliér interiéru IIzkouška4
FRIZFinanční řízenízkouška4
KKNMKovové konstrukce nábytku a mechanizmyzápočet3
NMPNedřevěné materiályzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
CADAECAE (Computer-aided engineering)zápočet3
UKNTKámen jako materiál ve stavbáchzápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ADN3Ateliér designu nábytku IIIzápočet3
AVIAteliér veřejného interiéruzkouška5
ENVREnviromentalistikazkouška3
IKONInteriérové konstrukcezápočet4
SNDSoučasný nábytkový designzkouška4
TIITechnická infrastruktura interiéruzkouška3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
HUMIHumanizace mikroprostředízápočet3
TCVTechnologie čalounické výrobyzkouška4
VNNVýroba nedřevěného nábytkuzápočet3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATVDAplikovaná tvorba v dílnězápočet2
ADN4Ateliér designu nábytku IVzkouška5
SDPDiplomová prácezápočet15
OSNObchod s nábytkemzkouška3
PMVCPočítačové modelování v CADzkouška4
PUNPovrchové úpravy nábytkuzkouška4