Studijní programy / N-DI Dřevařské inženýrství
Program: N-DI Dřevařské inženýrství
Obor: N-DI-DI Dřevařské inženýrství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní program vychází ze znalosti materiálu -- dřeva, jeho stavby, obrábění a z konstrukce strojů. Je profilován do návrhů technologických celků na výrobu základních výrobků (řezivo, dýhy, velkoplošné kompozitní materiály, hydrotermická úprava dřeva, sušení) a na výrobky na nich závislé (stavebně-truhlářské, speciální dřevařské výrobky, dřevěné stavby a části staveb). Přípravu pak završují ekonomické disciplíny, management, logistika a obchod. V rámci volitelných předmětů se lze blíže zaměřit na automatizaci výrobních systémů, metody FEM (konečných prvků), výpočtové postupy, stavbu a konstrukci strojů, CNC obráběcí stroje.
Studijní výstupy: Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
Schopnost organizace a plánování
Schopnost vedení
Znalost materiálů na bázi dřeva, jejich vlastností, aplikace a výroby
Analýza a řešení problémů technického charakteru
Navrhování a řízení provozu výrobně -- technologických celků
Orientace v rekonstrukcích objektů a dřevěných konstrukcí
Znalost ekonomických aspektů managementu a podnikání
Znalost ekonomických aspektů obchodu se dřívím a výrobků ze dřeva
Uplatnění absolventů:239989
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Karel Janák, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MFDModifikace dřevazkouška5
NAOBNástroje a obráběnízkouška4
TAPSDOptimalizace procesů sušení dřeva a HÚDzkouška5
PVProjektování dřevařských technologií Izkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AFDIAplikace FEM v dřevařském inženýrstvízápočet4
AM-DIAplikovaná matematikazkouška5
PDSPNPéče o provoz dřevařské technikyzkouška4
PTRSSProjektování dřevařských technologií IIzkouška5
PZDKPrůzkumy dřevěných konstrukcízkouška4
VNMVývoj nových materiálůzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
STVYRAplikace STV a nové trendy ve vývojizkouška5
CDTCNC dřevozpracující technikazkouška5
FRZFinanční řízenízkouška4
PVCProjektování výrobních celkůzkouška5
RPLŘízení podniku a logistikazkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SDPDiplomová prácezápočet15
ODDVObchod se dřívím a dřevařskými výrobkyzkouška4
PJRProjektové řízenízkouška5
SMKSystém managementu kvalityzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 23 kr.)
AZCDAnalýza životního cyklu dřevěných výrobkůzápočet3
AMEAplikovaná mechanikazápočet3
DPDKDimenzování prvků dřevěných konstrukcízápočet3
HTOHistorické technické objektyzápočet3
KOSTKonstrukční spojezápočet3
MEKManažerská ekonomikazápočet3
MDOManažerské dovednosti a osobní rozvojzápočet3
NETEDNedestruktivní testování dřevazápočet3
OPPVObytná podkroví a půdní vestavbyzápočet3
SDKVPoruchy a sanace dřevěných konstrukcízápočet3
PRXVPraxe volitelná provoznízápočet3
PRBPříprava biopalivzápočet3
DKREKRekonstrukce staveb se zaměřením na dřevěné konstrukcezápočet3
RVUŘízení výroby uzlůzápočet3
SSAZSpolehlivost strojů a zařízenízápočet3
SLNTPStavební legislativa a navazující technologické procesyzápočet3
ZOUDIZpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrstvízápočet3