Studijní programy / B-STAV Stavby na bázi dřeva
Program: B-STAV Stavby na bázi dřeva
Obor: B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je připravit absolventy pro uplatnění v podnikání v malých a středních výrobních a realizačních firmách i ve funkcích specialistů na dřevěné konstrukce a využití dřeva a materiálů na jeho bázi v projekčních a konstrukčních kancelářích, mohou působit v přípravě výroby konstrukcí a realizace staveb i v odborném školství. Absolventi získají teoretické a praktické znalosti posuzování vhodnosti nabízených materiálů pro konstrukce dřevostaveb, znalosti v navrhování konstrukcí dřevostaveb ve vazbě na funkční parametry materiálů a na základní požadované vlastnosti jednotlivých konstrukcí, funkční spolehlivost a životnost staveb a v neposlední řadě znalosti a dovednosti v oboru zpracování nezbytné technické dokumentace pro výrobu a realizaci staveb ve vazbě na dostupnou technologii výroby a výstavby, stejně jako zpracování potřebných podkladů pro certifikaci konstrukcí.
Studijní výstupy: Znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách
Znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb
Znalost výrobní techniky a mechanizace
Znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí
Znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb
Znalost základů ekonomických kalkulací a finančního účetnictví
Uplatnění absolventů:Absolvent získává znalosti materiálů, dovednosti o oborech technologie, konstrukce, bezpečnosti, pracovních postupů, výrobní ekologie, organizace a ekonomie. Absolventi mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti v konstrukčních a projekčních kancelářích malých a středních výrobních a realizačních firem, mohou působit v přípravě výroby konstrukcí, realizace staveb i v odborném školství, v poradenské činnosti i ve službách a obchodě v dané oblasti tržního prostředí.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Dr. Ing. Pavel Král

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DRTDřevařská technikazkouška5
FYZFyzikazkouška5
GEDSGeodéziezkouška5
CHODSChemie obecnázkouška4
SMDSStavební hmoty a materiályzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KGDSKonstruktivní geometrie a TKzkouška4
MTMatematikazkouška5
ODMObrábění dřevařských materiálůzápočet3
PVDSPilařská výrobazkouška4
PCDSPočítačová podpora projektovánízápočet3
SDRStavba dřevazkouška5
USDSÚvod do stavitelstvi a stavební materiályzápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
COCCNC obráběcí centrazápočet3
FVDRFyzikální vlastnosti dřevazkouška5
POZSPozemní stavitelstvízkouška4
TMDSTechnická mechanikazkouška4
VAMVýroba aglomerovaných materiálůzkouška5
VMDSVýroba vrstvených materiálůzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAIOdborný jazyk 1 - angličtinazápočet1
OJNIOdborný jazyk 1 - němčinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DKDSDřevěné konstrukcezkouška5
HUDHydrotermická úprava dřevazkouška4
DMUManažerské účetnictvízkouška5
MVDRMechanické vlastnosti dřevazkouška5
PRXSPraxe odbornázápočet3
SKStatika konstrukcízkouška4
STVAStavebně truhlářská výroba Izkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZOdborný jazyk 2 - angličtinazkouška2
ONJZOdborný jazyk 2 - němčinazkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOZAKonstrukce zastřešenízkouška4
NDKNavrhování dřevěných konstrukcízkouška5
OCHDOchrana dřevazkouška4
PEDSPodniková ekonomikazkouška5
PDKSPrůzkum a dokumentování dřevěných konstrukcízkouška4
TTA1Tepelná technikazkouška4
TVPDTvorba projektové dokumentacezápočet3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
SEMDSeminář dřevostavbyzápočet3
SADOStavební akustika a denní osvětlenízkouška4
PRRSTechnologie a realizace stavebzkouška4
ZNOBZáklady navrhování ocelových a betonových prvkůzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 13 kr.)
AMEAplikovaná mechanikazápočet3
BSDBiotičtí škůdci dřevazápočet3
CADAECAE (Computer-aided engineering)zápočet3
DCHDendrochronologiezápočet3
EKCLEkologie člověkazápočet3
CHOCChemie obecná - seminářzápočet2
UKNTKámen jako materiál ve stavbáchzápočet3
KPSKonstrukční prvky stavebzápočet4
KCADDKonstruování v CAD - 3Dzápočet4
MKSMateriály a konstrukce pozemního stavitelstvízápočet3
MZZSMechanika zemin a zakládání stavebzkouška5
MTRPMikroskopické techniky rostlinných pletivzápočet3
SDKVPoruchy a sanace dřevěných konstrukcízápočet3
PDTDPraktické dovednosti v truhlářské dílnězápočet3
PRXVPraxe volitelná provoznízápočet3
PDDSProdukce dřevní hmotyzkouška3
SODRSoftware pro dřevostavbyzápočet3
ANDStatistika pro závěrečné prácezápočet3
SSZStavba strojů a zařízenízápočet3
SMStavební mechanikazápočet3
USTÚvod do stavebzápočet3
UTDUžitková tropická dřevazápočet3
VPPMVnitřní prostředí budovzkouška3
VPTPVýpočtové postupy v technické praxizápočet3
VSCADVýroba v systému CAD/CAMzápočet3
ZDDZZpracování dřeva z druhotných zdrojůzápočet3