Studijní programy / B-NAB Nábytek
Program: B-NAB Nábytek
Obor: B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Vzdělání je zaměřeno na oblast kreativní a konstrukční tvorby nábytku, užitných parametrů výrobků, nábytkového zbožíznalství a výrobních technologií, doplněné základními informacemi o řízení výroby, z oblasti prodeje nábytku a o vývoji a trendech v zařizování interiérů. Absolventi jsou schopni zastávat odborné technické funkce v oblasti tvorby a výroby nábytku, zastávat funkci nábytkářských odborníků ve státní správě nebo v obchodních organizacích, jejichž činnost je zaměřena na produkty nábytkářské výroby.
Studijní výstupy: Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek nábytkářské výroby
Organizace, plánování a řízení nábytkářských firem na střední úrovní
Porozumění výrobě nábytku v komplexní, mezioborové rovině
Analyzování a řešení problémů nábytkářské výroby
Schopnost samostatné kreativní práce s informacemi
Schopnost tvořivé práce v týmu
Uplatnění absolventů:Absolventi studia budou mít uplatnění ve výrobě nábytku, v poradenských službách, v obchodech s nábytkem, v projekčních kancelářích a dalších oblastech tvorby interiéru. Absolventi architektury nebo absolventi obchodních a ekonomických škol nemají dostatečné vzdělání v oboru tvorby nábytku. Absolventi dřevařských oborů jsou výhradně orientováni na zpracování dřeva, materiálů a výrobní technologie.
V současné době roste poptávka po absolventech profilovaných v těchto oborech a to nejen u velkých prodejců a distributorů nábytku, ale i u menších výrobních firem. Nově vznikají poradenské služby a architektonické kanceláře orientované na oblast bydlení. Výrobci nábytku či jejich zájmová sdružení začínají budovat vlastní prodejní sítě, kde vedle specializovaných ekonomicky vzdělaných odborníků potřebují pracovníky s navrhovaným zaměřením. Odborný profil je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DGTKKDeskriptivní geometriezkouška4
FYZFyzikazkouška5
CHPLChemie pomocných látekzkouška4
ITEInteriérzkouška4
MTMatematikazkouška5
TK1Technické kreslenízápočet3
TZTNTypologie a tvorba nábytkuzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CHOBChemie obecnázkouška5
SDRStavba dřevazkouška5
VNBVýkresy nábytkuzápočet3
VDVVýroba dýh a vrstvených lepených materiálůzkouška4
ZAEKZáklady ekonomikyzkouška4
ZITZáklady informatikyzápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
ESBBydlenízkouška3
DCHDendrochronologiezápočet3
NNBNavrhování nábytkuzápočet3
ZTT1Základy techniky tvorbyzkouška3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FVDRFyzikální vlastnosti dřevazkouška5
KNN1Konstrukce nábytku Izápočet4
CAD1Konstruování nábytku v CAD Izápočet3
MKEMarketingzkouška4
PLNHPlasty, lepidla a nátěrové hmotyzkouška3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAIOdborný jazyk 1 - angličtinazápočet1
OJNIOdborný jazyk 1 - němčinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KNN2Konstrukce nábytku IIzápočet4
CAD2Konstruování nábytku v CAD IIzápočet3
MVDRMechanické vlastnosti dřevazkouška5
PRXNProvozní praxe NABzápočet3
TNB1Technologie výroby nábytku Izkouška4
VCN1Výroba čalouněného nábytkuzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZOdborný jazyk 2 - angličtinazkouška2
ONJZOdborný jazyk 2 - němčinazkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
VOSNDějiny a bydlenízkouška4
SMDHydrotermická úprava dřevazkouška4
KNN3Konstrukce nábytku IIIzápočet3
MPMarketingové plánovánízápočet3
PNNPevnostní navrhování nábytkuzkouška5
TNB2Technologie výroby nábytku IIzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
PPEDokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomiezkouška3
INKInteriérové konstrukcezápočet3
VPPMVnitřní prostředí budovzkouška3
ZKNZkoušení nábytkuzkouška3

Specializace

DN Design nábytku
1. semestr ZS 2018/2019 - LDF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr LS 2018/2019 - LDF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
CV1CAD vizualizace Izápočet3
NNSNavrhování nábytkových solitérůzápočet4
TTD1Techniky tvorby designu I (D)zápočet4
TTP1Techniky tvorby interiéru I (I)zápočet4
TVN1Tvorba nábytku Izápočet4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
ANT1Ateliér nábytkové tvorby I (modul D)zápočet3
TTD2Techniky tvorby designu II (modul D)zápočet3
TTP2Techniky tvorby interiéru II (modul D, O)zápočet3
TVN2Tvorba nábytku IIzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
ANT2Ateliér nábytkové tvorby II (modul D)zápočet3
DDSDějiny designu nábytku (modul D, O, V)zápočet3
VTV1Východiska tvorby I (modul D, O)zápočet3
VCCVýroba nábytku v CAD/CAM (modul D, O, V)zápočet3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AINAteliér interiéru (modul O, D)zápočet3
ANT3Ateliér nábytkové tvorby III (modul D)zkouška3
SNAStylový nábytekzkouška4
VTV2Východiska tvorby II (modul D)zápočet3

OB Obchod
1. semestr ZS 2018/2019 - LDF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr LS 2018/2019 - LDF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
CV1CAD vizualizace Izápočet3
NNSNavrhování nábytkových solitérůzápočet4
PEPodniková ekonomika (modul O, V)zkouška3
TTP1Techniky tvorby interiéru I (I)zápočet4
TVN1Tvorba nábytku Izápočet4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
DZCDřevo v životě člověka (modul O, V)zápočet3
OBPObchodní operace (modul O, V)zápočet3
TTP2Techniky tvorby interiéru II (modul D, O)zápočet3
TVN2Tvorba nábytku IIzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
DDSDějiny designu nábytku (modul D, O, V)zápočet3
LDPMLogistika v dřevozpracujícím průmyslu (modul O, V)zkouška3
VTV1Východiska tvorby I (modul D, O)zápočet3
VCCVýroba nábytku v CAD/CAM (modul D, O, V)zápočet3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
ADPAdministrativa provozu (modul O, V)zkouška3
AINAteliér interiéru (modul O, D)zápočet3
ONAObchod s nábytkem (modul O, V)zkouška3
SNAStylový nábytekzkouška4

VN Výroba nábytku
1. semestr ZS 2018/2019 - LDF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr LS 2018/2019 - LDF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
CV1CAD vizualizace Izápočet3
CSJČásti strojů (modul V)zápočet3
NNSNavrhování nábytkových solitérůzápočet4
PEPodniková ekonomika (modul O, V)zkouška3
VAGVýroba aglomerovaných materiálů (modul V)zkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
DZCDřevo v životě člověka (modul O, V)zápočet3
NSTNábytkářské stroje a nástroje (modul V)zkouška3
OBPObchodní operace (modul O, V)zápočet3
TOMTeorie obrábění materiálů I (modul V)zkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
DDSDějiny designu nábytku (modul D, O, V)zápočet3
LDPMLogistika v dřevozpracujícím průmyslu (modul O, V)zkouška3
VCCVýroba nábytku v CAD/CAM (modul D, O, V)zápočet3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
ADPAdministrativa provozu (modul O, V)zkouška3
ONAObchod s nábytkem (modul O, V)zkouška3
PUDVPovrchové úpravy dřevařských výrobků (modul V)zápočet4
ESMStrojní mechanismyzkouška4