Studijní programy / B-LES Lesnictví
Program: B-LES Lesnictví
Obor: B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je příprava odborníků pro hospodaření s přírodními zdroji v zemích tropického a subtropického pásma s důrazem na praktické zvládnutí biologických, technických a socioekonomických specifik daných oblastí. Absolventi se uplatní při přípravě a realizaci projektů v oborech lesního hospodářství, ochrany přírody a managementu krajiny (částečně i v zemědělské prvovýrobě), ve službách, zpracovatelském průmyslu, ve školství všech úrovní, ale i při kontrolní činnosti apod. Rozsah vzdělání jim umožní také uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.
Studijní výstupy: Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
Schopnost analýzy a syntézy
Schopnost aplikace znalosti v praxi
Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
Schopnost práce v mezinárodním kontextu
Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
Schopnost samostatné práce
Vědecko-výzkumné dovednosti
Základní profesní znalosti
Uplatnění absolventů:Absolventi předkládaného bakalářského studijního programu budou připraveni pro odbornou činnost a řízení projektů v zemích subtropického a tropického pásma v oborech lesního hospodářství, dřevařství a zemědělské prvovýrobě, službách, zpracovatelském průmyslu, ve školství všech úrovní, ale i kontrolní činnosti apod. Absolventi mohou vykonávat uvedenou činnost jako mezinárodní experti např. v rámci Organizace pro zemědělství a výživu OSN, případně i jako pracovníci obchodních oddělení českých zastupitelských úřadů. Dále se absolventi uplatní v ČR u firem zabývajících se zahraničním obchodem zemědělskými komoditami, v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a hodnocení tropických a subtropických zemědělských produktů. Rozsah vzdělání jim umožní i uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:Ing. Hana Habrová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIOKLBioklimatologiezkouška5
EKONEkonomiezkouška5
GEOLLGeologiezkouška4
CZPChemie životního prostředízápočet4
MTMatematikazkouška5
ZBLObecná botanikazkouška4
ZPSTZdravotní prevence v SaTzápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BOTSPBotanika speciálnízkouška5
EKOLEkologiezkouška4
PEDOLLesnická pedologiezkouška5
LZELesnická zoologiezkouška4
PRXTVýrobní praxe TROPzápočet3
ZDAGZáklady DPZ a GISzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSATDendrologie subtropů a tropůzkouška6
ESATEkosystémy subtropů a tropůzkouška5
LAZMLesnická a zemědělská mechanizacezkouška5
STMETStatistické metodyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAIOdborný jazyk 1 - angličtinazápočet1
OJNIOdborný jazyk 1 - němčinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EBOZErgonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při prácizkouška4
KTECKomplexní terénní cvičenízápočet3
PRXOTProvozní praxe TROPzápočet3
SAP_TSociologie a psychologiezkouška5
UDSATUžitková dřeva subtropů a tropůzkouška6
VVKTASVoda v krajině tropů a subtropůzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZOdborný jazyk 2 - angličtinazkouška2
ONJZOdborný jazyk 2 - němčinazkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKKREkologie krajiny a geobiocenologiezkouška4
CHZSTChov hospodářských zvířat v subtropech a tropechzkouška5
OPAEPOchrana přírody a environmentální politikazkouška6
ZOPZZáklady obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropůzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPNBakalářská prácezápočet10
BEXPBlok expertůzápočet6
MRPManagement rozvojové pomocizkouška6
UZRTSUžitkové rostliny subtropů a tropůzápočet3
ZRPSATZáklady rostlinné produkce subtropů a tropůzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 19 kr.)
AMYKAplikovaná mykologiezápočet3
APEDAplikovaná pedologiezápočet3
EZTEkologické zátěžezápočet3
EKLESEkologie lesazkouška5
ESRMEkonomika trvale udržitelného hospodaření (v AJ)zkouška4
HTLTHarvestorové technologie lesní těžbyzápočet3
KVPKulturní aspekty práce v tropechzápočet3
LEVLesy Evropyzápočet3
MPZManagement populací zvěřezápočet3
NKTSNauka o krajině tropů a subtropůzápočet3
OPLHOchrana půdy v lesním hospodářstvízápočet3
PASTSPastvinářství v tropech a subtropechzkouška4
PKSMPěstování krytokořenného sadebního materiáluzápočet3
PPSMPěstování prostokořenného sadebního materiáluzápočet3
PSSMPěstování speciálního sadebního materiáluzápočet3
PMPPráce s motorovou pilouzápočet3
PRXVPraxe volitelná provoznízápočet3
PLVSPřidružená lesní výroba v SaTzápočet3
RPSTRostlinolékařství v podmínkách subtropů a tropůzápočet3
ANDStatistika pro závěrečné prácezápočet3
VESVegetační ekologie subtropůzápočet3
VPCZVeterinární problematika v chovech zvěřezápočet3
ZAHRZáklady zahradnictvízápočet3
ZMKLIMZměna klimatuzkouška5