Studijní programy / B-LES Lesnictví
Program: B-LES Lesnictví
Obor: B-LES-LES Lesnictví
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Stěžejní profilací posluchačů je absolutorium základních a aplikovaných vědních disciplín, vycházejících z ekologického pojetí lesa, zahrnujících zakládání a pěstění lesů, integrovanou ochranu lesů a přírodního prostředí, myslivost, hospodářskou úpravu lesů, techniku a technologii výrobních postupů, oceňování a využívání přírodních zdrojů a ekonomiku lesního hospodářství. Potenciálními zaměstnavateli absolventů jsou subjekty spravujících státní i soukromé lesní majetky, podnikatelské subjekty, orgány státní správy, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí apod.
Studijní výstupy: Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
Schopnost analýzy a syntézy
Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů
Schopnost samostatné práce
Schopnost základního zpracování digitálních prostorových dat
Uvědomění si konceptu kvality
Základní profesní znalosti
Uplatnění absolventů:Absolventi budou schopni vykonávat technické a nižší řídící funkce odpovídající dosaženému stupni vysokoškolského vzdělání u různých subjektů.
Individuální priority a specifika profesního zaměření absolventů jsou zohledňovány v průběhu studia širokou možností volby volitelných předmětů a zejména zaměřením závěrečných bakalářských prací studentů.
V souladu s příslušnými ustanoveními platného zákona o lesích může absolvent bakalářského stupně studijního programu Lesnictví po splnění zákonem daných podmínek získat kvalifikaci odborného lesního hospodáře.
Uplatnění se předpokládá zejména v těchto oblastech:
• ve veřejné a komunální správě lesů a příbuzných oborech;
• v hospodářské správě a na nižších manažerských pozicích lesního hospodářství, na nichž je požadováno vysokoškolské vzdělání;
• ve státní správě a veřejně prospěšných organizacích ochrany přírody;
• v soukromých taxačních, poradenských a projekčních subjektech;
• v pedagogických funkcích v odborném školství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIOKLBioklimatologiezkouška5
GEOLLGeologiezkouška4
KG-LKonstruktivní geometriezápočet3
LBOTOLesnická botanika obecnázkouška4
LHYDLesnická hydrologiezkouška4
STATStatistikazkouška4
ZVMTZáklady vyšší matematikyzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKLHEkonomika lesního hospodářstvízkouška5
CEAChemie aplikovanázápočet4
LBOTSLesnická botanika speciálnízkouška5
PEDOLLesnická pedologiezkouška5
LZELesnická zoologiezkouška4
TMKITechnická a stavební mechanikazkouška4
PRX1Výrobní praxe LESzápočet2
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ERBOErgonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při prácizápočet3
GISGeoinformační systémyzkouška5
LFARLesnická fytopatologie a rostlinolékařstvízkouška5
LEXLesnická xylologiezkouška5
MSLMyslivostzkouška5
ZTZáklady technikyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAIOdborný jazyk 1 - angličtinazápočet1
OJNIOdborný jazyk 1 - němčinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DENDLDendrologie s ekologií lesních dřevinzkouška5
DENDDendrometriezkouška5
GLPEGeodézie v lesnictví a pozemková evidencezkouška5
LFATLesnická fytocenologie a typologiezkouška5
PRX2Provozní praxe LESzápočet3
ZOLZáklady ochrany lesazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZOdborný jazyk 2 - angličtinazkouška2
ONJZOdborný jazyk 2 - němčinazkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKLEkologie lesazkouška4
HINFLHospodářská informatikazkouška4
DMUManažerské účetnictvízkouška5
PNLSPrávní normy v lesním hospodářstvízkouška3
TTLSTechnika a technologie v lesnictvízápočet4
ZAKZakládání lesazkouška5
ZLSZpřístupňování lesazkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BP1Bakalářská prácezápočet10
HULSHospodářská úprava lesazkouška5
PL1Pěstění lesůzkouška5
ZPTDDZákladní procesy těžby a dopravy dřívízkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 7 kr.)
APEDAplikovaná pedologiezápočet3
DCHDendrochronologiezápočet3
DENDendronikazápočet3
ECHZEkologie v chovech zvěřezápočet3
EZEkologie živočichůzápočet3
GEOBGeobiocenologie a ekologie krajinyzápočet3
GEPRGeochemie prostředízápočet3
GPZPGeoinformatika pro závěrečné prácezápočet3
HTLTHarvestorové technologie lesní těžbyzápočet3
HSLSHydraulické systémy lesních strojůzápočet3
CEASChemie aplikovaná - seminářzápočet2
LSPDLesní pedagogikazápočet3
LSLPLesní semenářství a logistika školkařských provozůzápočet3
LTZOLesnicko-typologické základy ochrany lesazápočet3
LEVLesy Evropyzápočet3
MPZManagement populací zvěřezápočet3
MPPBManagement pracovní a požární bezpečnostizápočet3
MLPMyslivecká legislativazápočet3
MSPMyslivecká praktikazápočet3
OGEObecná genetikazápočet3
OBDRObchod se dřívímzápočet3
OCZOceňování obnovitelných přírodních zdrojůzápočet3
OPLHOchrana půdy v lesním hospodářstvízápočet3
OPELOchrana životního prostředí a environmentální legislativazápočet3
PLRPéče o lesní rezervacezápočet3
PKSMPěstování krytokořenného sadebního materiáluzápočet3
PPSMPěstování prostokořenného sadebního materiáluzápočet3
PSVZPěstování sadebního materiálu vegetativními způsobyzápočet3
PSSMPěstování speciálního sadebního materiáluzápočet3
PMPPráce s motorovou pilouzápočet3
PLVPřidružená lesní výrobazápočet3
RASELRašeliny, jejich využití a ochrana zdrojůzápočet3
SPLGSprávní legislativazápočet3
ANDStatistika pro závěrečné prácezápočet3
VDSVodohospodářské stavbyzápočet3
VOPKVýchova k ochraně přírody a krajinyzápočet3