Studijní programy / B-KRAJ Krajinářství
Program: B-KRAJ Krajinářství
Obor: B-KRAJ-KRAJ Krajinářství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní program Krajinářství na úrovni bakalářského programu je založen na syntéze biologických, technických a ekonomických disciplín aplikovaných v přírodním a krajinném prostředí.
Tento program je představen formou žádosti o prodloužení doby platnosti akreditačního spisu, kdy podstatou změn vůči dosud vyučovanému Krajinářství na LDF MZLU v Brně od druhé poloviny 90. let minulého století je reflexe výměny části pedagogického sboru, inovace povinné literatury a odraz změn
v krajinném plánování, technickými stavbami zabezpečujícími dlouhodobě udržitelný management drobných vodních toků a nádrží a integrované pojetí celospolečenských funkcí lesa po pěti letech členství ČR v EU.
Studijní výstupy: Schopnost aplikace znalostí v praxi
Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
Schopnost řešit problémy
Schopnost organizace a plánování
Kapacita vytvářet nové myšlenky
Znalosti ekologie krajiny a geobiocenologie
Znalosti zpřístupňování krajiny a hydrotechnických staveb
Znalosti základního zpracování informací a geoinformatiky
Znalosti zakládání, pěstování a ochrany dřevinné vegetace
Znalosti ekonomiky
Uplatnění absolventů:Absolventi budou schopni vykonávat odbornou činnost na různých úrovních státní správy resortních institucí, v rámci komunálních a soukromých podnikatelských subjektů, právnických a fyzických osob, jejichž činnost je spojena s krajinou a hospodařením v ní (ve sféře ochrany přírody a krajiny např. AOPK, SCHKO, správy NP, státní správa – odbory ŽP, obce s rozšířenou působností, střediska environmentální výchovy; ve správě vodních toků např. Povodí s.p., ZVHS, LČR s.p.; v managementu krajiny např. pozemkové fondy, katastrální úřady, projekční a realizační firmy).
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIOKLBioklimatologiezkouška5
GEGEGeologie a geotechnikazkouška5
CHEChemiezkouška5
MTMatematikazkouška5
SMDSStavební hmoty a materiályzkouška4
ZMAFZáklady morfologie, anatomie a fyziologie rostlinzápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BOTBotanikazkouška5
HDRAHydraulikazkouška5
KG-KKonstruktivní geometrie a technické kreslenízkouška4
PEDOLesnická pedologiezkouška5
LZELesnická zoologiezkouška4
TMKITechnická a stavební mechanikazkouška4
PRXKVýrobní praxe KRAJzápočet2
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CADCAD - systémyzápočet3
EKPOEkonomika podnikuzkouška4
GISGeoinformační systémyzkouška5
GAFGGeomorfologie a fyzická geografiezkouška4
MSLMyslivostzkouška5
STMETStatistické metodyzkouška4
ZAZZáklady zemědělstvízkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAIOdborný jazyk 1 - angličtinazápočet1
OJNIOdborný jazyk 1 - němčinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DENDRDendrologiezkouška5
GEOBIGeobiocenologiezkouška5
GPEVGeodézie a pozemková evidencezkouška5
HYDROHydrologiezkouška4
PRXOKProvozní praxe KRAJzápočet3
ZKZpřístupňování krajinyzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZOdborný jazyk 2 - angličtinazkouška2
ONJZOdborný jazyk 2 - němčinazkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKLKEkologie krajinyzkouška4
HYSTHydrotechnické stavbyzkouška6
PUPOPPozemkové úpravy a protierozní ochrana půdyzkouška5
UPARRÚzemní plánování a regionální rozvojzkouška5
ZDVGZakládání dřevinné vegetacezkouška5
ZDHZáklady dendrometrie a hospodářské úpravy lesůzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BP1Bakalářská prácezápočet10
EZPREkonomika životního prostředízkouška4
ODRVOchrana dřevinné vegetacezkouška5
KOCHPOchrana přírodyzkouška4
PDVPěstování dřevinné vegetacezkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 6 kr.)
AJNAbrazní jevy na nádržíchzápočet3
APEDAplikovaná pedologiezápočet3
DCHDendrochronologiezápočet3
DROCHDřevo a jeho ochranazápočet3
FYTPFytopatologická praktikazápočet3
GPZPGeoinformatika pro závěrečné prácezápočet3
GEPRAGeologické praktikumzápočet3
KTTLKurz typologie temperátních lesůzápočet3
LKELetní kurz ekologiezápočet3
MPZManagement populací zvěřezápočet3
OCZOceňování obnovitelných přírodních zdrojůzápočet3
OPELOchrana životního prostředí a environmentální legislativazápočet3
ORNIOrnitologiezápočet3
PZSPosuzování provozní bezpečnosti a zdravotního stavu stromůzápočet3
PMPPráce s motorovou pilouzápočet3
ANDStatistika pro závěrečné prácezápočet3
TEFLTerénní floristikazápočet3
VOPKVýchova k ochraně přírody a krajinyzápočet3
ZARBZáklady arboristikyzápočet3