Studijní programy / B-DSGN Design nábytku
Program: B-DSGN Design nábytku
Obor: B-DSGN-DSGN Design nábytku
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Zásadní důraz oboru Design nábytku je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalostmi v oboru výroby nábytku. Navrhování interiéru je do programu zařazeno pro pochopení a ověření komplexních souvislostí při uplatnění nábytku v interiéru, program je rovněž doplněn o produktový design solitérních prvků.
Studijní výstupy: Znalost tvorby nábytku
Znalost designu nábytku
Schopnost tvořit nábytek
Schopnost navrhovat výrobu nábytku
Způsobilost pro kreativní myšlení
Způsobilost pro individuální tvorbu
Uplatnění absolventů:Během studia získají absolventi kompetence samostatné tvůrčí práce, práce v kolektivu a s kolektivem, řízení malé firmy, prezentace výsledků vlastní práce a zvýšení sebevědomí zázemím teoretických znalostí historie a vztahů.
Absolvent se uplatní jako samostatný Designer - Návrhář nábytku u menších výrobců nábytku nebo v rámci práce vývojového týmu velkých výrobců nábytku v procesu návrhování nábytku a přípravy výroby. Je schopen se uplatnit také v oblasti návrhování a zařizování interiérů na základě získaných oborových specifikací.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
APFYZAplikovaná fyzikazkouška3
ATEKAteliér kresbyzápočet3
ANI1Ateliér navrhování interiéru Izápočet3
MCAD1Modelování v CAD Izápočet5
PLNHDPlasty, lepidla a nátěrové hmoty Izkouška3
TKNTypologie a tvorba nábytkuzkouška3
ZTKZáklady technického kreslenízápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ANI2Ateliér navrhování interiéru IIzápočet3
ESBBydlenízkouška3
KN1Konstrukce nábytku Izkouška5
NODNauka o dřevězkouška5
PLNH2Plasty, lepidla, nátěrové hmoty IIzkouška3
TKTechnické kreslení v nábytkářstvízkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ANS1Ateliér nábytkových souborů Izápočet3
ANI3Ateliér navrhování interiéru IIIzápočet3
APD1Ateliér produktového designu Izápočet3
VOSNDějiny a bydlenízkouška4
KN2Konstrukce nábytku IIzápočet3
MPNMateriály pro nábytkářstvízkouška4
TVINTypologie interiéruzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AMNAteliér modelů nábytkuzápočet3
ANS3Ateliér nábytkových souborů IIIzápočet4
ANI4Ateliér navrhování interiéru IVzápočet3
KN3Konstrukce nábytku IIIzápočet3
MCAD2Modelování v CAD IIzápočet3
NALTNábytek a lidské tělozkouška3
TTVNTechnika a technologie výroby nábytku Izkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ANS4Ateliér nábytkových souborů IVzápočet4
APD2Ateliér produktového designu IIzápočet3
DUDějiny uměnízkouška5
DHSTDesign, historie, současné trendyzkouška5
REMFŘízení a ekonomika malých firemzkouška6
TTVN2Technika a technologie výroby nábytku IIzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ANS2Ateliér nábytkových souborů IIzápočet3
APD3Ateliér produktového designu IIIzápočet3
ONVObchod s nábytkem a výstavnictvízkouška3
PNNPevnostní navrhování nábytkuzkouška5
VCN1Výroba čalouněného nábytkuzkouška4
7. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGD1Ateliér grafického designu Izkouška5
ANS5Atelier nábytkových souborů Vzápočet6
INKInteriérové konstrukcezápočet3
MKEMarketingzkouška4
MPMarketingové plánovánízápočet3
PRX3Předdiplomní praxezápočet4
TECHVITechniky vizualizacezápočet4
8. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGD2Ateliér grafického designu IIzkouška6
APD4Ateliér produktového designu IVzápočet6
BPBakalářská prácezápočet10
PUDVPovrchové úpravy dřevařských výrobků (modul V)zápočet4
SNAStylový nábytekzkouška4