Studijní programy / B-DREV Dřevařství
Program: B-DREV Dřevařství
Obor: B-DREV-DREV Dřevařství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Program se vztahuje na oblasti, jako je projektování výrobků, výrobní proces, řízení výroby, a umístění produktu v oblasti spotřeby a bydlení. Cílem programu je vyvinout nový způsob myšlení potřebné pro komplexní pohled na studovanou problematiku a uplatňování nejnovějších poznatků v souvisejících oblastech vědy. Teoretické a praktické dovednosti jsou procvičovány v dobře vybavených laboratořích, dílnách i zkušebnách.
Studijní výstupy: Schopnost aplikace znalostí v praxi
Schopnost organizace a plánování
Schopnost samostatné práce
Znalost druhů materiálů, jejich vlastností a použití
Znalost výrobků ze dřeva, jejich konstrukce a výroby
Znalost technologických procesů
Znalost pracovních postupů
Znalost výrobní techniky a mechanizace
Orientace v odborné legislativě a předpisech
Znalost základů ekonomických kalkulací a finančního účetnictví
Uplatnění absolventů:Absolventi jsou připraveni pro výkon dílčích řídících, technických, provozních, obchodních nebo administrativních činností, zejména jako mistři a vedoucí výrob v běžných provozech, pípraváři výroby, pracovníci obchodních oddělení, poradci v odborných obchodech (nábytek, stavební truhlářství), návrháři a konstruktéři výrobků, provozní technologové, samostatní podnikatelé, majitelé drobných provozoven v oblasti služeb, obchodu. Jsou schopni vykonávat i některé funkce, odpovídající dnes vysokoškolskému stupni vzdělání (vedení a řízení středních provozů, navrhování objemu a sortimentu výroby, návrháři, konstruktéři, technologové bez samostatné koncepční práce a podobně), ne zásadní koncepční a projektové úkoly.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ADDSAnalýza datzkouška4
DRTDřevařská technikazkouška5
CHOBChemie obecnázkouška5
KGKonstruktivní geometrie a technické kreslenízkouška5
MTMatematikazkouška5
PDSProdukce dřevní surovinyzápočet4
OBDRuční a strojní obrábění dřevazápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CADAECAE (Computer-aided engineering)zápočet3
FYZFyzikazkouška5
SDRStavba dřevazkouška5
TEOMTeorie obrábění materiáluzkouška4
VOBVýrobní objektyzkouška5
PRXDRVýrobní praxe DREVzápočet2
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FVDRFyzikální vlastnosti dřevazkouška5
SMDHydrotermická úprava dřevazkouška4
LNHOLPlasty, lepidla a nátěrové hmotyzkouška4
PPVTechnologie pilařské výrobyzkouška5
VVMVelkoplošné materiálýzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAD1Odborný jazyk 1 - angličtina pro Dřev.zápočet1
OJND1Odborný jazyk 1 - němčina pro Dřev.zápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DRMDřevařská mechanizacezkouška4
KDRKonstrukce dřevostavebzkouška4
MBDKMateriály na bázi dřeva pro konstrukční účelyzkouška5
MVDRMechanické vlastnosti dřevazkouška5
OCHDOchrana dřevazkouška4
PRXDProvozní praxe DREVzápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZDOdborný jazyk 2 - angličtina pro Dřev.zkouška4
ONJZDOdborný jazyk 2 - němčina pro Dřev.zkouška4
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EDPEkonomika dřevozpracujícího podnikuzkouška5
EVBMEnergetické využití biomasyzkouška4
KNBKonstrukce nábytkuzkouška5
STRV1Stavebně truhlářské výrobky Izkouška5
VPDVýroba a provádění dřevostavebzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
PDVPPodnikání v dřevozpracujícím průmysluzkouška4
SDVSpeciální dřevařská výrobazkouška4
STRV2Stavebně truhlářské výrobky IIzkouška5
VNBTVýroba nábytkuzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 17 kr.)
AZEAlternativní zdroje energiezápočet3
BSDBiotičtí škůdci dřevazápočet3
CADCAD - systémyzápočet3
DCHDendrochronologiezápočet3
DKDDendrologiezápočet3
ERBOErgonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při prácizápočet3
GPZPGeoinformatika pro závěrečné prácezápočet3
HDRHistorie dřevařstvízápočet3
KPSKonstrukční prvky stavebzápočet4
K3CADKonstruování v CAD - 3Dzápočet3
MKSMateriály a konstrukce pozemního stavitelstvízápočet3
MTRPMikroskopické techniky rostlinných pletivzápočet3
PMPPráce s motorovou pilouzápočet3
PRXVPraxe volitelná provoznízápočet3
ANDStatistika pro závěrečné prácezápočet3
SMStavební mechanikazápočet3
UDSAZÚdržba dřevařských strojů a zařízenízápočet3
USTÚvod do stavebzápočet3
UTDUžitková tropická dřevazápočet3
VPTPVýpočtové postupy v technické praxizápočet3
VSCADVýroba v systému CAD/CAMzápočet3
ZDDRZpracování dřeva z druhotných zdrojůzápočet3