Studijní programy / B-ARB Arboristika
Program: B-ARB Arboristika
Obor: B-ARB-ARB Arboristika
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je příprava odborníků pro hospodaření s přírodními zdroji v zemích tropického a subtropického pásma s důrazem na praktické zvládnutí biologických, technických a socioekonomických specifik daných oblastí. Absolventi se uplatní při přípravě a realizaci projektů v oborech lesního hospodářství, ochrany přírody a managementu krajiny (částečně i v zemědělské prvovýrobě), ve službách, zpracovatelském průmyslu, ve školství všech úrovní, ale i při kontrolní činnosti apod. Rozsah vzdělání jim umožní také uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.
Studijní výstupy: Kontrola bezpečnosti stromů
Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
Schopnost provádět experimentální práce v laboratoři
Určovat hodnotu dřevin
Výsadba stromů
Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
Uplatnění absolventů:Absolventi budou připraveni pro výkon analytických, hodnotících, projekčních, realizačních, správních a posuzovacích činností zejména:
ve státní, veřejné a komunální správě zeleně,
ve státních a soukromých subjektech, zabývajících se arboristikou na pozicích, kde je vyžadované vysokoškolské vzdělání,
ve státní správě a organizacích ochrany přírody,
v nižších pedagogických funkcích v učňovském školství,
ve výzkumu dřevin.
Absolventi jsou schopni posoudit jednotlivé funkce dřeviny, včetně determinace dysfunkcí způsobených abiotickými vlivy i biotickými činiteli a přijmout zásadní opatření ke zlepšení jejich stavu. Dále jsou absolventi schopni identifikovat a klasifikovat antropické vlivy na dřeviny i jejich společenstva a navrhovat v tomto smyslu příslušná koncepční opatření. Dosažené znalosti dovedou aplikovat v normativních, organizačních, projekčních, technických a technologických postupech v arboristice. Profil absolventa je dále doplněn znalostí nejméně jednoho světového jazyka.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AFDAnatomie a fyziologie dřevinzkouška5
AMPAAplikovaná matematika pro arboristyzkouška5
BIOKLBioklimatologiezkouška5
GPARGeologie a pedologiezkouška5
CARBChemie pro arboristikuzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk 1 - angličtinazápočet1
NJSP1Světový jazyk 1 - němčinazápočet1
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EFDEkofyziologie lesních dřevinzkouška5
GPEVGeodézie a pozemková evidencezkouška5
STPAStavitelství pro arboristikuzkouška4
SKDRŠkůdci dřevinzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk 2 - angličtinazkouška2
NJSP2Světový jazyk 2 - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DENDADendrologiezkouška5
DSARDendrometrie a statistikazkouška5
CHDARChoroby dřevin a rostlinolékařstvízkouška5
PSSMPěstování speciálního sadebního materiáluzápočet3
TTARTechnika pro arboristyzkouška6
ZAEPZáklady ekonomiky a podnikánízkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OJAIOdborný jazyk 1 - angličtinazápočet1
OJNIOdborný jazyk 1 - němčinazápočet1
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DE2Dendrologie IIzápočet3
PPVAPéče o zdravotní stav dřevin rostoucích mimo leszkouška5
PRXOProvozní praxe ARBzápočet3
STROMStromolezenízkouška4
TPVATechnologické postupy v arboristicezkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OAJZOdborný jazyk 2 - angličtinazkouška2
ONJZOdborný jazyk 2 - němčinazkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BMSTBiomechanika stromuzkouška5
BKZABiotechnika krajinné zelenězkouška5
DE3Dendrologie IIIzkouška5
EXOExtenzivní ovocnictvízkouška4
PAOSPosuzování a oceňování stromůzkouška5
ZAKAZáklady ZaKa Izkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BP1Bakalářská prácezápočet10
LOPKLegislativa ochrany přírody a krajinyzkouška5
PPVA2Správní činnost a organizace práce v arboristicezápočet5
ZUZZakládání a údržba zelenězápočet4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 27 kr.)
CADZPCAD pro závěrečné prácezápočet3
DCHDendrochronologiezápočet3
FYTPFytopatologická praktikazápočet3
GISGeoinformační systémyzkouška5
GPZPGeoinformatika pro závěrečné prácezápočet3
LSPDLesní pedagogikazápočet3
LBOTALesnická botanika speciálnízkouška5
LEXLesnická xylologiezkouška5
OLPSOceňování lesazápočet3
PCDSPočítačová podpora projektovánízápočet3
PMPAPráce s motorovou pilou pro arboristyzápočet3
PPMZPraktické přístupy k péči o mimolesní zeleň (IP)zápočet3
PPAPraktika pro arboristyzkouška5
PNLHPrávní normy v lesním hospodářstvízkouška4
SPMDSpeciální metody dendrometriezápočet3
ANDStatistika pro závěrečné prácezápočet3
SVZStátní a veřejná správazápočet3
STROMPStromolezení - praktikazkouška4
TMKITechnická a stavební mechanikazkouška4
UPARRÚzemní plánování a regionální rozvojzkouška5
VCELVčelařstvízkouška5
VCELKVčelařství Kzkouška5
ZLESZáklady lesnictvízápočet3
ZNDOZnalecké dokazovánízápočet3
ZEARZoologie s entomologiízkouška5