Studijní programy / B-ARB Arboristika / Zakládání a údržba zeleně
Kód předmětu:ZUZ
Název v jazyce výuky:Zakládání a údržba zeleně
Název česky:Zakládání a údržba zeleně
Název anglicky:Vegetation Establishment and Maintenance
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2; kombinovaná, 15/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Semestr:LS 2020/2021 - LDF
Vyučující:Ing. Kristýna Klasová (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (garant)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:
Obsah předmětu:V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h